Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
871. 13.11.2017 o061-03 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
872. 13.11.2017 o062-03 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
873. 13.11.2017 o063-03 Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine
874. 13.11.2017 o064-03 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
875. 13.11.2017 o065-03 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
876. 13.11.2017 o066-03 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
877. 13.11.2017 o067-03 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu kinnitamine
878. 13.11.2017 o068-03 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine
879. 13.11.2017 o069-03 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu kinnitamine
880. 13.11.2017 o070-03 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni koosseisu kinnitamine
881. 13.11.2017 o071-03 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
882. 13.11.2017 o072-03 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu kinnitamine
883. 13.11.2017 o073-03 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
884. 13.11.2017 o074-03 Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu kinnitamine
885. 25.12.2017 o076-04 Projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine
886. 25.12.2017 o077-04 Projekti "Narva linna teeületuskohtade ohutuks muutmine" omafinantseeringu kinnitamine
887. 25.12.2017 o078-04 Projekti "Tallinna maantee lõigu L5 rekonstrueerimine" omafinantseeringu kinnitamine
888. 25.12.2017 o079-04 Narva linna noorte huvihariduse kava 2017-2020 muutmine
889. 25.12.2017 o080-04 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12A-119 Narvas otsustuskorras võõrandamine
890. 25.12.2017 o081-04 Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, Narva)
891. 25.12.2017 o082-04 Narva Linnavolikogu 09.06.2016.a otsuse nr 197 "Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine" muutmine
892. 25.12.2017 o083-04 Narva linna üldplaneeringu (sealhulgas Narva vanalinna linnaosa ning Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringute) ülevaatamise tulemuste kinnitamine
893. 25.12.2017 o084-04 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
894. 25.12.2017 o085-04 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
895. 25.12.2017 o086-04 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse
896. 25.01.2018 o01-05 Ida-Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine
897. 30.01.2018 o05-05 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas
898. 30.01.2018 o04-05 Põhja-Kudruküla tee T8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
899. 30.01.2018 o03-05 1.Jõe tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
900. 02.02.2018 o07-05 Revisjonikomisjoni 2018. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine