Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
901. 02.02.2018 o06-05 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine
902. 02.02.2018 o02-05 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2018-2019" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
903. 22.02.2018 o17-07 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
904. 01.03.2018 o08-07 SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine" omafinantseeringu kinnitamine
905. 01.03.2018 o09-07 Projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp" teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
906. 01.03.2018 o10-07 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 "Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine
907. 01.03.2018 o11-07 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 "Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine ..
908. 01.03.2018 o12-07 Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks
909. 01.03.2018 o13-07 Aktsiaseltsi Transservis-N põhikirja muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine
910. 01.03.2018 o14-07 3.Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
911. 01.03.2018 o15-07 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil I.Grafovi tn 10-8 üürile andmine
912. 01.03.2018 o16-07 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 20 "Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine" muutmine
913. 29.03.2018 o18-08 Riigihanke "Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
914. 29.03.2018 o19-08 Riigihanke "Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
915. 29.03.2018 o20-08 Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine
916. 29.03.2018 o21-08 Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
917. 29.03.2018 o22-08 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
918. 29.03.2018 o23-08 Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020 muutmine
919. 29.03.2018 o24-08 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 53-29 Narvas otsustuskorras võõrandamine
920. 29.03.2018 o25-08 Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks
921. 25.04.2018 o26-09 Nõusoleku andmine Narva Linnavalitsusele riigihanke korraldamiseks
922. 25.04.2018 o27-09 Riigihanke "Avaliku tualeti teenuse kontsessioon" (Peetri plats 3, Narva) korraldamine
923. 25.04.2018 o28-09 Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli tn 12-9 Narvas üürile andmine
924. 25.04.2018 o29-09 Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsusega nr 75/18 kehtestatud detailplaneeringu "Detailplaneeringu kehtestamine aadressil Kreenholmi 21" kehtetuks tunnistamine
925. 25.04.2018 o30-09 Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli mja Narva Muusikakooli ümberkorraldamine
926. 25.04.2018 o31-09 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
927. 18.05.2018 o32-10 Õhu tn 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
928. 18.05.2018 o33-10 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 8-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine
929. 18.05.2018 o35-10 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
930. 01.06.2018 o34-10 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine