Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1244)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 24.06.2012 o073-43 Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks
92. 24.06.2012 o070-43 Narva Linnavolikogu 19.06.2008.a otsuse nr 222 "Narva linna veepuhastusjaama ning Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeeringuprojekti kaasafinantseeringu kinnitamine" muutmine
93. 28.06.2012 o094-44 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine
94. 01.07.2012 o076-43 Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Hoolekodu asutamine
95. 29.07.2012 o099-45 Noorsootöö- ja lastekaitse komisjoni esimehe valimine
96. 29.07.2012 o098-45 Narva Linnavolikogu 04.12.2008.a otsuse nr 357 Loa andmine Narva Kalevi staadionil rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks muutmine
97. 29.07.2012 o097-45 Narva Linnavolikogu 07.04.2011 otsuse nr 53 "Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 40 "Projekti "Lasteaia aadressil Mõisa 1A, Narva rekonstrueerimine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine" muutmine
98. 29.07.2012 o096-45 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 18 "SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla matka- ja loodusraja rajamine" kaasfinantseeringu kinnitamine" muutmine
99. 29.07.2012 o095-45 Linnavolikogu alatise komisjoni moodustamine
100. 29.07.2012 o100-45 Noorsootöö- ja lastekaitse komisjoni aseesimehe valimine
101. 23.08.2012 o105-46 615/1000 mõttelist osa Aleksander Puškini tn 26 maaüksusest munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
102. 23.08.2012 o107-46 Projekti "Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriäärsete kohalike omavalitsuste võimekuse tõhustamine e-teenuste osutamisel" omafinantseerimise kinnitamine
103. 23.08.2012 o106-16 Projekti "Tulles perele vastu" kaasfinantseeringu kinnitamine
104. 23.08.2012 o109-46 Narvas Linda tänav 4 asuva linnavara parendamiseks tehtud kulude hüvitamine (AS Vant)
105. 23.08.2012 o104-46 Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
106. 23.08.2012 o103-46 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
107. 23.08.2012 o102-46 Joala tn 21b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
108. 23.08.2012 o101-46 Narva Linnavolikogu 21.02.2006.a otsuse nr 32 "Maa taotlemine Narva linna munitsipaalomandisse" kehtetuks tunnistamine
109. 23.08.2012 o110-46 Linnavara tasuta võõrandamine Päästearmee Eestis MTÜ-le (väikebuss MERCEDES-BENZ)
110. 23.08.2012 o111-46 Noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu kinnitamine
111. 23.08.2012 o108-46 Linnavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumiste korras (A.Puškini tn 23a, Narva)
112. 23.09.2012 o117-48 Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjoni koosseisu muutmine
113. 23.09.2012 o116-48 Lembitu tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
114. 23.09.2012 o115-48 Vestervalli tn 15 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
115. 23.09.2012 o114-48 Hariduse tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
116. 23.09.2012 o112-48 Jõesuu tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
117. 23.09.2012 o113-48 Vana-Joala tee L1, Vana-Joala tee L2, Vana-Joala tee L3, Vana-Joala tee L4, Vana-Joala tee L5, Vana-Joala tee L6, Vana-Joala tee L7 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
118. 07.10.2012 o118-49 Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine
119. 21.10.2012 o128-50 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni aseesimehe valimine
120. 21.10.2012 o127-50 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine