Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
931. 23.06.2018 o36-11 Projekti "Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine
932. 23.06.2018 o37-11 Narva linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
933. 23.06.2018 o38-11 Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
934. 23.06.2018 o39-11 Munitsipaaleluruumi Rahu tn 34-23 Narvas otsustuskorras võõrandamine
935. 23.06.2018 o40-11 Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Kangelaste 37a kinnistut koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks
936. 23.06.2018 o41-11 Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Aleksander Puškini tn 59 ja Aleksander Puškini tn 61, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks
937. 23.06.2018 o42-11 Päritud korteromandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38a-95)
938. 26.08.2018 o43-13 Riigihanke "Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021" hankemenetluse korraldamine
939. 26.08.2018 o44-13 Linnavara tasuta kasutusse andmine
940. 26.08.2018 o45-13 Narva linna kultuuristrateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
941. 26.08.2018 o46-13 Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine
942. 26.08.2018 o47-13 Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Rakvere tn 71 ja Rakvere tn 71b, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks
943. 26.08.2018 o48-13 Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine
944. 26.08.2018 o49-13 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
945. 29.09.2018 o50-14 Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
946. 29.09.2018 o51-14 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 "Honor ja Victoria bastionide ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine
947. 29.09.2018 o52-14 Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
948. 29.09.2018 o53-14 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
949. 29.09.2018 o54-14 Meetmes "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" osalemine
950. 29.09.2018 o55-14 Munitsipaaleluruumi aadressil Hariduse tn 16-15 Narvas üürile andmine
951. 29.09.2018 o56-14 Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine
952. 29.09.2018 o57-14 Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse kohta
953. 29.09.2018 o58-14 Linnavolikogu õiguskomisjoni tegevuse lõpetamine
954. 29.09.2018 o59-14 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
955. 29.09.2018 o60-14 Narva linnavolikogu esimehele hüvitise määramine
956. 31.10.2018 o66-15 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 9a kennelhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
957. 31.10.2018 o64-15 Audiitori määramine
958. 31.10.2018 o65-15 Linnavara tasuta võõrandamine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le
959. 31.10.2018 o63-15 Sihtasutuse "Narva linnaleht" asutamine ja põhikirja kinnitamine
960. 31.10.2018 o62-15 Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 "Projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine