Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
961. 31.10.2018 o61-15 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 "Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine
962. 04.12.2018 o68-16 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 63a tootmishoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
963. 04.12.2018 o67-16 Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine
964. 21.12.2018 o72-17 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
965. 08.01.2019 o70-17 Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (Kangelaste 37a, Narva, Lidl Eesti OÜ)
966. 08.01.2019 o71-17 Projekti "Elektrijaama tee rekonstrueerimine" teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine
967. 08.01.2019 o69-17 Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine
968. 28.01.2019 o02-18 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
969. 28.01.2019 o01-18 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine
970. 22.02.2019 o03-19 Daumani 13a detailplaneeringu menetluse lõpetamine
971. 22.02.2019 o04-19 Tallinna mnt 81 läänepoolse maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
972. 22.02.2019 o05-19 6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
973. 22.02.2019 o06-19 Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
974. 22.02.2019 o07-19 Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
975. 22.02.2019 o08-19 Projekti"Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele" omafinantseeringu kinnitamine
976. 22.02.2019 o09-19 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
977. 17.03.2019 o10-20 AS-iga OG Elektra sõlmitud hoonestusõiguse lepingu muutmine ja Rakvere 71b, Narva, osas hoonestusõiguse lõpetamine
978. 18.03.2019 o11-21 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
979. 28.03.2019 o13-22 Rahu 18a maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine
980. 28.03.2019 o14-22 Puškini tn 7 ja selle maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
981. 28.03.2019 o15-22 Lavretsovi tn 7 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
982. 28.03.2019 o16-22 Võidu pr 17e ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
983. 31.03.2019 o12-22 Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 "Projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
984. 13.04.2019 o17-23 Narva linnapea valimine
985. 29.04.2019 o19-24 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
986. 29.04.2019 o20-24 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
987. 29.04.2019 o24-24 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 28-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine
988. 30.04.2019 o29-24 Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine
989. 30.04.2019 o30-24 Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine
990. 30.04.2019 o31-24 Elektrijaama tee 1 detailplaneeringu menetluste lõpetamine