Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
991. 02.05.2019 o18-24 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
992. 02.05.2019 o21-24 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
993. 02.05.2019 o22-24 Riigihanke "Tehniline valveteenus Narva linna objektidel" sotsiaal- ja eriteenuste korraldamiseks nõusoleku andmine
994. 02.05.2019 o23-24 Riigihanke "Kinnisvara korrashoiuteenuste ostmine" sotsiaal- ja eriteenuste korraldamiseks nõusoleku andmine
995. 03.05.2019 o25-24 Museaali Narva Muuseumi kogust välja arvamine ja tasuta võõrandamine
996. 03.05.2019 o26-24 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
997. 03.05.2019 o27-24 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu kinnitamine
998. 03.05.2019 o28-24 Revisjonikomisjoni liikme valimine
999. 03.05.2019 o29-24 Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine
1000. 03.05.2019 o30-24 Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine
1001. 03.05.2019 o31-24 Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
1002. 06.06.2019 o32-25 Narva Linnavolikogu 21.detsembri 2017 otsuse nr 85 „Narva linna esinadajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine
1003. 06.06.2019 o33-25 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia ristmik) detailplaneeringu menetluse lõpetamine
1004. 06.06.2019 o34-25 Vihma 14 detailplaneeringu menetluse lõpetamine
1005. 06.06.2019 o35-25 Pikse põik 9 detailplaneeringu menetluse lõpetamine
1006. 26.06.2019 o36-26 Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1007. 26.06.2019 o37-26 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
1008. 26.06.2019 o38-26 Narva Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
1009. 26.06.2019 o39-26 Narva linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
1010. 26.06.2019 o40-26 Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine
1011. 26.06.2019 o41-26 Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsuse nr 1 „Narva Tööstuspargi 3 etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine“ alapunkti 3.1. muutmine ning uue detailplaneeringu ja ..
1012. 26.06.2019 o42-26 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
1013. 05.09.2019 o43-27 Rahvakohtunikukandidaatide valimine
1014. 05.09.2019 o44-27 Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks
1015. 05.09.2019 o45-27 Seisukoha andmine Kadastiku IV lubjakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise taotluse kohta
1016. 05.09.2019 o46-27 Seisukoha andmine Kadastiku V uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta
1017. 04.10.2019 o47-28 Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-8 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1018. 04.10.2019 o48-28 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 30-43 Narvas otsustuskorras võõrandamine
1019. 29.10.2019 o49-29 Riigihanke „Narva linna kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumine ja käitlemine aastatel 2020-2021“ lihthankemenetlusena läbiviimiseks nõusoleku andmine
1020. 29.10.2019 o50-29 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 11-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine