Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1181)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 04.10.2021 o78-58 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
2. 04.10.2021 o76-58 Loa andmine ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks
3. 24.09.2021 o75-57 Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 6-8 spetsialistile üürile andmine
4. 24.09.2021 o74-57 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
5. 03.09.2021 o73-56 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
6. 03.09.2021 o72-56 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
7. 30.08.2021 o71-55 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 „Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
8. 30.08.2021 o70-55 Narva linnapea valimine
9. 30.08.2021 o69-55 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ omafinantseeringu kinnitamine
10. 16.08.2021 o68-54 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
11. 16.08.2021 o67-54 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale
12. 21.06.2021 o66-52 Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine
13. 21.06.2021 o65-52 Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
14. 21.06.2021 o64-52 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
15. 21.06.2021 o63-52 Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis
16. 21.06.2021 o62-52 Linnavara (laoriiulid) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
17. 21.06.2021 o61-52 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
18. 21.06.2021 o60-52 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
19. 21.06.2021 o59-52 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele
20. 21.06.2021 o58-52 Narva linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
21. 21.06.2021 o57-52 Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks
22. 31.05.2021 o56-51 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
23. 31.05.2021 o55-51 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse asukohaga Ancis Daumani 2d, Narva hüpoteegiga koormamiseks (L Tehnoülevaatus OÜ)
24. 31.05.2021 o54-51 Projekti „Koduteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas“ omafinantseeringu ja toetuse kinnitamine
25. 31.05.2021 o53-51 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 23 „Narvas A. Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmisekeskus Gagarin)“ muutmine
26. 31.05.2021 o52-51 Kinnistule asukohaga Aleksandr Puškini tänav J15, Narva, Osaühingu Rossan MPI kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine
27. 04.05.2021 o42-50 Linnavara (jalgrattad) tasuta võõrandamine MTÜ-le Velonarva
28. 04.05.2021 o51-50 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
29. 04.05.2021 o50-50 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
30. 04.05.2021 o49-50 Narva Linnavolikogu 25.02.2021. a otsuse nr 35 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“ muutmine