Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 17.06.2022 o35-13 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
2. 17.06.2022 o34-13 Narva linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
3. 30.05.2022 o33-12 Linnavolikogu ettevõtluse ja arendusprojektide komisjoni koosseisu muutmine
4. 30.05.2022 o32-12 Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise „Linnavalitsuse ja Linnakantselei tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus FocusIT OÜ-ga lepingute sõlmimisel“ läbiviimiseks
5. 30.05.2022 o31-12 Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine
6. 30.05.2022 o30-12 Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
7. 30.05.2022 o29-12 Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
8. 30.05.2022 o28-12 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
9. 30.05.2022 o27-12 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
10. 30.05.2022 o26-12 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
11. 30.05.2022 o25-12 Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
12. 30.05.2022 o24-12 EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine
13. 26.05.2022 o23-12 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
14. 25.04.2022 o22-10 Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
15. 25.04.2022 o21-10 Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
16. 25.04.2022 o20-10 Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmine
17. 25.04.2022 o19-10 Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine
18. 25.04.2022 o18-10 Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine
19. 28.03.2022 o17-09 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
20. 28.03.2022 o16-09 Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)
21. 28.03.2022 o15-09 Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Hariduse tn 3, Narva)
22. 28.03.2022 o14-09 Narva linna jäätmekava 2022-2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
23. 28.03.2022 o13-09 Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
24. 28.03.2022 o12-09 “Narva linna radooniriski kaardi koostamine” projekti omafinantseeringu kinnitamine
25. 21.02.2022 o11-08 Revisjonikomisjoni 2022. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
26. 21.02.2022 o10-08 Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsusega nr 88 kehtestatud detailplaneeringu „Rahu 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamine
27. 03.02.2022 o09-07 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
28. 03.02.2022 o08-07 Narva linna esindajate ja asendusliikmete nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse
29. 31.01.2022 o07-06 Narva linnavolikogu esimehele hüvitise määramine
30. 31.01.2022 o06-06 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse