Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1277)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 25.11.2022 o72-20 Narva üldhariduskoolide ümberkorraldamine
2. 25.11.2022 o71-20 Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni koosseisu kinnitamine
3. 25.11.2022 o70-20 Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
4. 25.11.2022 o69-20 Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni moodustamine
5. 25.11.2022 o68-20 Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
6. 25.11.2022 o67-20 Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine
7. 25.11.2022 o66-20 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. 25.11.2022 o65-20 Muuseumiseaduse § 11 lg 3 antud ülesande lahendamise volitamine
9. 25.11.2022 o64-20 Narva Linnavalitsusele OÜ-ga Lidl Eesti halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine
10. 31.10.2022 o63-19 Narva Linnavolikogu teisele aseesimehele hüvitise määramine
11. 31.10.2022 o62-19 Narva Lasteaia Tareke liitmine Narva Lasteaiaga Potsataja
12. 31.10.2022 o61-19 Narva Lasteaia Tuluke tegevuse lõpetamine
13. 31.10.2022 o60-19 Narva Lasteaia Kaseke tegevuse lõpetamine
14. 31.10.2022 o59-19 Narva Lasteaia Karikakar tegevuse lõpetamine
15. 31.10.2022 o58-19 Arvamuse andmine Kadastiku IV lubjakivikärjääri keskkonnaloa taotluse kohta
16. 31.10.2022 o57-19 Narva linna logo ja tunnuslause kinnitamine
17. 31.10.2022 o56-19 Projekti „Narva projektid kapitaliseerimise suunas/Narva projects CAP“ omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine
18. 31.10.2022 o55-19 Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2023-2026“ läbiviimiseks nõusoleku andmine“
19. 26.09.2022 o54-18 Narva Linnavolikogu teise aseesimehe valimine
20. 26.09.2022 o53-18 Arvamuse andmine Narva metskond 82 liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta
21. 26.09.2022 o52-18 Rüütli tänava kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. 26.09.2022 o51-18 Elektrijaama tee 92 maa-ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine
23. 26.09.2022 o50-18 Audiitori määramine
24. 26.09.2022 o49-18 Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2023-2024“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine“
25. 29.08.2022 o48-16 Narvas Kalda 7a, Jõesuu 2 ja Jõesuu 18c kinnistute tasuta omandamine Narva linnale
26. 29.08.2022 o47-16 Narvas Tuule 13 kinnistu tasuta omandamine Narva linnale
27. 29.08.2022 o46-16 Narva linna kohalike teede nimekirja kinnitamine
28. 29.08.2022 o45-16 Narva linna jäätmekava aastateks 2023-2029 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
29. 29.08.2022 o44-16 Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
30. 29.08.2022 o43-16 Narva Metskond 103 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine