Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 19.04.2012 o055-41 Hariduse, Vabaduse, Lavretsovi ja Vestervalli tänavatega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine
122. 03.03.2020 o11-33 Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)
123. 05.06.2014 o071-09 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaadele aadressidel A.Juhhanovi tn 7, A.Juhhanovi tn 9, A.Juhhanovi tn 11, Narvas, Sotsiaalministeeriumi (registrikood 70001952) kasuks
124. 28.01.2013 o010-55 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Aleksander Puškini tn 61, Narvas, Osaühing Halaver-Toru (registrikood 10693814) kasuks
125. 30.08.2016 o224-37 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Vestervalli tänav 15, SA Narva Haigla kasuks
126. 28.09.2017 o054-49 Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine reformimata maale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks
127. 08.01.2019 o70-17 Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (Kangelaste 37a, Narva, Lidl Eesti OÜ)
128. 25.04.2016 o134-34 I.Grafovi tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
129. 25.01.2018 o01-05 Ida-Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine
130. 26.10.2015 o084-24 Igor Grafovi tänav 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
131. 30.03.2016 o050-33 Igor Grafovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
132. 02.02.2015 o011-16 Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsuses nr 129 "Linnavolikogu linnamajanduse ja linnavara komisjoni ning ökonoomika ja linnaarengu komisjoni tegevuse lõpetamine; linnaehituse ja arengu komisjoni moodustamine"
133. 18.12.2014 prot14-141218 Istungi protokoll nr 15 18.12.2014
134. 25.04.2016 o126-34 Jalgratta tee 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
135. 27.02.2012 o018-38 Jalgratta tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
136. 03.10.2013 o086-63 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
137. 20.04.2014 o051-08 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
138. 02.02.2015 o001-16 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
139. 28.01.2019 o02-18 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
140. 28.09.2017 o045-49 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
141. 03.05.2019 o26-24 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
142. 24.09.2021 o74-57 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
143. 24.02.2013 o017-56 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
144. 25.08.2013 o081-62 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldaminet
145. 23.02.2014 o032-06 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala getailplaneeringu kehtestamine
146. 23.08.2012 o104-46 Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
147. 19.04.2012 o054-41 Joala tn 21, Joala tn 23a, Joala tn 23b, Joala tn 23c ja Joala tn 23d maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
148. 23.08.2012 o102-46 Joala tn 21b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
149. 23.05.2016 o163-35 Joala tn 23 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
150. 30.03.2016 o082-33 Joala tn 30a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine