Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 27.02.2012 o024-38 Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
62. 26.10.2015 o082-24 Albert-August Tiimanni tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
63. 02.04.2015 o031-18 Albert-August Tiimanni tänav T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
64. 28.09.2014 o118-12 Albert-August Tiimanni tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
65. 27.02.2012 o025-38 Albert-August Tiimanni tänav T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
66. 19.09.2016 o229-38 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
67. 20.04.2014 o052-08 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine
68. 29.02.2016 o044-32 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruade eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine
69. 28.01.2013 o006-55 Aleksander Puškini tn 27b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
70. 28.01.2013 o007-55 Aleksander Puškini tn 27d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
71. 21.12.2018 o72-17 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
72. 25.12.2017 o084-04 Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
73. 19.04.2012 o049-41 Aleksander Puškini tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
74. 28.01.2013 o005-55 Aleksander Puškini tänav J13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
75. 24.06.2013 o060-60 Aleksander Puškini tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
76. 19.04.2012 o050-41 Aleksander Puškini tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
77. 20.05.2013 o047-59 Aleksei Juhhanovi tänav J1 ja Jõesuu tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
78. 23.05.2016 o156-35 Ancis Daumani tn 10a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
79. 02.02.2015 o005-16 Ancis Daumani tn 14 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine
80. 23.05.2016 o157-35 Ancis Daumani tn 18a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
81. 26.10.2015 o083-24 Ancis Daumani tänav J6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
82. 17.03.2019 o10-20 AS-iga OG Elektra sõlmitud hoonestusõiguse lepingu muutmine ja Rakvere 71b, Narva, osas hoonestusõiguse lõpetamine
83. 31.10.2018 o64-15 Audiitori määramine
84. 22.12.2014 o151-15 Audiitori määramine
85. 26.01.2014 o002-05 August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
86. 26.01.2014 o009-05 August Weizenbergi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
87. 26.01.2014 o010-05 August Weizenbergi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
88. 17.08.2014 o109-11 Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ korraldamine
89. 26.10.2014 o127-13 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata jätmine
90. 29.06.2015 o043-21 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu vastutõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine