Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 22.02.2019 o03-19 Daumani 13a detailplaneeringu menetluse lõpetamine
92. 30.01.2017 o005-42 Eesti Vabariigi omandis olevate Narva metskond 81 ja Narva metskond 83, Narva, kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Narva linna omandisse taotlemine
93. 04.05.2021 o45-50 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi tn 8a, Narva)
94. 25.10.2016 o236-39 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Tallinna mnt 46a, Narva)
95. 29.02.2016 o041-32 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17B, Narva linn)
96. 29.02.2016 o042-32 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17G, Narva linn)
97. 22.12.2014 o140-15 Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 10b)
98. 25.12.2017 o081-04 Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, Narva)
99. 30.05.2022 o24-12 EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine
100. 26.11.2012 o142-51 Elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni aseesimeeste valimine
101. 26.11.2012 o141-51 Elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni esimehe valimine
102. 30.04.2019 o31-24 Elektrijaama tee 1 detailplaneeringu menetluste lõpetamine
103. 03.05.2019 o31-24 Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
104. 30.05.2022 o26-12 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
105. 15.08.2017 o043-48 Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks
106. 26.10.2015 o086-24 Energeetiku AÜ 255 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
107. 30.04.2019 o30-24 Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine
108. 03.05.2019 o30-24 Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine
109. 24.11.2014 o132-14 Energia põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
110. 04.12.2019 o61-30 Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine
111. 04.12.2019 o60-30 Erakooliseaduse § 5⁴ lg 2 p 8² antud ülesande lahendamise volitamine
112. 25.04.2016 o147-34 Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks
113. 21.11.2016 o247-40 Haldusüksuste piiride muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine
114. 21.10.2012 o123-50 Hariduse tn 32 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
115. 21.06.2012 o086-43 Hariduse tänav J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
116. 21.10.2012 o124-50 Hariduse tänav J5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
117. 17.12.2012 o156-53 Hariduse tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
118. 23.09.2012 o114-48 Hariduse tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
119. 21.10.2012 o125-50 Hariduse tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
120. 21.06.2012 o082-43 Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine