Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1240)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 30.05.2022 o32-12 Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise „Linnavalitsuse ja Linnakantselei tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus FocusIT OÜ-ga lepingute sõlmimisel“ läbiviimiseks
2. 30.11.2020 o54-42 Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise “Linnavalitsuse tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus Kosmonaudi 6 kinnistu linnale omandamise korraldamisel“ läbiviimiseks
3. 26.10.2014 o128-13 Ülesande andmine Narva Linnavalitsusele seoses Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamisega
4. 29.09.2020 o38-39 Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)
5. 26.11.2012 o143-51 Ökonoomika ja linnaarengu komisjoni esimehe valimine
6. 26.11.2012 o144-51 Ökonoomika ja linnaarengu komisjoni aseesimeeste valimine
7. 08.12.2013 o108-03 Äkkeküla tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
8. 30.01.2012 o005-37 Äkkeküla tee ja Äkkeküla tee P1 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
9. 25.04.2016 o132-34 Äkkeküla tee 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
10. 18.05.2018 o32-10 Õhu tn 7 maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
11. 24.06.2013 o054-60 Väikesaare tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
12. 23.05.2016 o176-35 Väikesaar maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
13. 30.03.2016 o103-33 Võidu prospekt 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
14. 08.12.2013 o115-03 Võidu prospekt 8c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
15. 30.03.2016 o102-33 Võidu prospekt 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
16. 13.06.2016 o199-36 Võidu prospekt 17b/17g maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
17. 20.04.2014 o056-08 Võidu prospekt 15b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
18. 30.03.2016 o104-33 Võidu prospekt 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
19. 20.04.2014 o055-08 Võidu prospekt 13a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
20. 28.03.2019 o16-22 Võidu pr 17e ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
21. 28.01.2016 o012-30 Volituste andmine Narva Linnavalitsusele marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldamiseks ja sõidutariifide määrade muutmata jätmine
22. 17.12.2012 o159-53 Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks
23. 31.08.2020 o33-38 Volituste andmine kokkuleppe sõlmimiseks
24. 24.02.2013 o024-56 Volituse andmine koostöölepingu sõlmimiseks
25. 01.03.2018 o12-07 Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks
26. 29.03.2018 o25-08 Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks
27. 23.05.2016 o149-35 Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks
28. 30.01.2012 o012-37 Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks
29. 21.06.2012 o091-43 Volituse andmine
30. 21.06.2021 o65-52 Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine