Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2012
(Kirjeid kokku: 162)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 17.12.2012 o161-53 Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 73 Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks muutmine
152. 17.12.2012 o160-53 Munitsipaaleluruumi Rahu 38-132 Narvas otsustuskorras võõrandamine
153. 17.12.2012 o159-53 Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks
154. 17.12.2012 o158-53 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 Projekti Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2. etapp teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu ..
155. 17.12.2012 o157-53 Partisani tn 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
156. 17.12.2012 o156-53 Hariduse tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
157. 17.12.2012 o155-53 Pargi põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
158. 17.12.2012 o154-53 Pikse põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
159. 17.12.2012 o153-53 Pikse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
160. 17.12.2012 o152-53 Päikese tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
161. 17.12.2012 o151-53 Vihma tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
162. 17.12.2012 o162-53 Narva linnapeale ergutuse ja lisatasu määramine