Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2012
(Kirjeid kokku: 162)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 17.12.2012 o162-53 Narva linnapeale ergutuse ja lisatasu määramine
2. 17.12.2012 o161-53 Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 73 Narvas Tallinna mnt 81 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine AS Eesti Gaas kasuks muutmine
3. 17.12.2012 o160-53 Munitsipaaleluruumi Rahu 38-132 Narvas otsustuskorras võõrandamine
4. 17.12.2012 o159-53 Volituste andmine koostöölepingu sõlmimiseks
5. 17.12.2012 o158-53 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 Projekti Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour-2. etapp teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu ..
6. 17.12.2012 o157-53 Partisani tn 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
7. 17.12.2012 o156-53 Hariduse tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
8. 17.12.2012 o155-53 Pargi põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
9. 17.12.2012 o154-53 Pikse põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
10. 17.12.2012 o153-53 Pikse tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
11. 17.12.2012 o152-53 Päikese tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
12. 17.12.2012 o151-53 Vihma tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
13. 03.12.2012 o147-51 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu kinnitamine
14. 03.12.2012 o148-51 Linnavolikogu ökonoomika ja linnaarengu komisjoni koosseisu kinnitamine
15. 03.12.2012 o149-51 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni koosseisu kinnitamine
16. 26.11.2012 o129-51 Narva Linnavalitsuse liikme kohustusest ja ametikohalt vabastamine
17. 26.11.2012 o130-51 Narva Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine
18. 26.11.2012 o131-51 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 Projekti Pimaaia pargi rekonstrueerimine, I etapp omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine ja 25.11.2010 otsuse nr 162 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 Projekti Projekti ..
19. 26.11.2012 o132-51 Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kehtestamine
20. 26.11.2012 o133-51 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 39 Projekti Joaoru puhkeala arendamine omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine muutmine
21. 26.11.2012 o134-51 Munitsipaaleluruumi Rakvere 85-43 Narvas otsustuskorras võõrandamine
22. 26.11.2012 o135-51 Munitsipaaleluruumi aadressil Puškini 23-23 Narvas üürile andmine
23. 26.11.2012 o136-51 Munitsipaaleluruumi aadressil Oru 5-22 Narvas üürile andmine
24. 26.11.2012 o137-51 Loa andmine riigihanke Narva Hoolekodu klientide toitlustamine 2013-2015 korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
25. 26.11.2012 o138-51 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
26. 26.11.2012 o139-51 Linnavolikogu alatise komisjonide tegevuse lõpetamine
27. 26.11.2012 o140-51 Linnavolikogu alatise komisjonide moodustamine
28. 26.11.2012 o141-51 Elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni esimehe valimine
29. 26.11.2012 o142-51 Elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni aseesimeeste valimine
30. 26.11.2012 o143-51 Ökonoomika ja linnaarengu komisjoni esimehe valimine