Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2013
(Kirjeid kokku: 127)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 21.04.2013 o033-58 Vabaduse tänav J1 ja Vabaduse tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
32. 21.04.2013 o034-58 Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 93 'Rahu tn 41 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine' kehtetuks tunnistamine
33. 21.04.2013 o035-58 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
34. 21.04.2013 o036-58 Narva Linnavolikogu 26.01.2007.a otsuse nr 6 'Maaüksuse Tuleviku tn 9 munitsipaalomandisse taotlemine' kehtetuks tunnistamine
35. 21.04.2013 o037-58 Tuleviku tn 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
36. 21.04.2013 o038-58 Kraavi tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
37. 21.04.2013 o039-58 Kuningavall maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
38. 21.04.2013 o040-58 Paju tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
39. 21.04.2013 o041-58 Tapamaja tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
40. 25.04.2013 o031-58 SA Narva Linnaelamu põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
41. 25.04.2013 o032-58 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
42. 25.04.2013 o042-58 Narvas Linnuse tn 2 asuva kinnistu omandamine Narva linnale
43. 20.05.2013 o043-59 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
44. 20.05.2013 o044-59 Vabaduse 4 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
45. 20.05.2013 o045-59 Tallinna mnt 58a, A-A, Tiimani tn 13a, A-A, Tiimani tn 15a ja Vahtra tn 4a maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
46. 20.05.2013 o046-59 Tallinna mnt 41, 3.Roheline tn 4, 4.Roheline tn 3, 4.Roheline tn 5, 4.Roheline tn 11, Uus põik 2 ja Uus põik 6 kinnistute liitmine
47. 20.05.2013 o047-59 Aleksei Juhhanovi tänav J1 ja Jõesuu tänav J2 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
48. 24.06.2013 o048-60 Narva linna 2012.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
49. 24.06.2013 o049-60 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014-2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
50. 24.06.2013 o050-60 Loa andmine riigihanke 'Narva linna videovalve teenuse ostmine 2013-2015' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
51. 24.06.2013 o051-60 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
52. 24.06.2013 o052-60 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
53. 24.06.2013 o053-60 Tallinna mnt 34a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
54. 24.06.2013 o054-60 Väikesaare tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
55. 24.06.2013 o055-60 26.Juuli tn 15a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
56. 24.06.2013 o056-60 Moonalao tänav P1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
57. 24.06.2013 o057-60 Rüütli tn 8 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
58. 24.06.2013 o058-60 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
59. 24.06.2013 o059-60 Veeharde maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
60. 24.06.2013 o060-60 Aleksander Puškini tänav J9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine