Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2013
(Kirjeid kokku: 127)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 24.06.2013 o061-60 Pähklimäe tn 4d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
62. 24.06.2013 o062-60 1.Jõe tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
63. 24.06.2013 o063-60 Tallinna mnt 44c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe
64. 24.06.2013 o064-60 Projekti 'Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks' omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine
65. 24.06.2013 o065-60 Projekti Narva Noortekeskuse avatud noortekeskuse EXIT ruumide renoveerimine ja seadmetega varustamine omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine
66. 24.06.2013 o066-60 Narva Linnavolikogu 06.08.2009 otsuse nr 108 muutmine
67. 24.06.2013 o067-60 Munitsipaaleluruumi Aleksandr Puškini tänav 45-49 Narvas otsustuskorras võõrandamine
68. 25.07.2013 o068-61 Narva linna valimiskomisjoni moodustamine
69. 25.07.2013 o069-61 Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
70. 25.07.2013 o070-61 'Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine, III etapp' projekti omafinantseeringu kinnitamine
71. 25.07.2013 o071-61 Narvas aadressil Kreenholmi tn 60 ja Kreenholmi tn 64 asuvatele kinnistutele käsutamise viisi otsustamine, maa sihtotstarbe muutmise ning võõrandamise loa taotlemine
72. 25.07.2013 o072-61 Peterburi mnt 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
73. 25.07.2013 o073-61 Paul Kerese tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
74. 25.07.2013 o074-61 Kangelaste prospekt 6a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
75. 25.07.2013 o075-61 Narva linna Kudruküla piirkonna teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
76. 25.07.2013 o076-61 Sepa põik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
77. 25.07.2013 o077-61 Narva Linnavolikogu 28.04.2011 otsuse nr 61 'Projekti 'Narva Loomemaja rekonstrueerimise ning varustamise II etapp' omafinantseerimise kinnitamine ja teostaja määramine' muutmine
78. 25.08.2013 o078-62 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
79. 25.08.2013 o079-62 Narva Linnavolikogu 28.06.2007.a otsuse nr 275 'Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine' kehtetuks tunnistamine
80. 25.08.2013 o080-62 Jõesuu tn 64 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
81. 25.08.2013 o081-62 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldaminet
82. 25.08.2013 o082-62 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
83. 25.08.2013 o083-62 Projekti 'Tulles perele vastu' kaasfinantseeringu kinnitamine
84. 25.08.2013 o084-62 Narvas Tallinna mnt 73 asuva kinnistu tasuta omandamine Narva linnale
85. 25.08.2013 o085-62 Linnavara võõrandamine
86. 30.09.2013 o087-63 Tallinna mnt 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
87. 30.09.2013 o088-63 Tallinna mnt 4c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
88. 30.09.2013 o090-63 Tallinna mnt 59a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
89. 30.09.2013 o091-63 Kreenholmi tn 31a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine
90. 30.09.2013 o092-63 Kreenholmi tn 41 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarve määramine