Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2014
(Kirjeid kokku: 155)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 20.04.2014 o061-08 Rahu tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
62. 20.04.2014 o062-08 Narva Linnavolikogu 22.11.2012 otsuse nr 133 "Projekti "Joaoru puhkeala arendamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
63. 20.04.2014 o063-08 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 "Projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
64. 20.04.2014 o064-08 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 152 "Projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp" omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
65. 20.04.2014 o065-08 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 "Projektis "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp" osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
66. 20.04.2014 o066-08 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 170 "Projekti "Unikaalse Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu parendamine. EstRusFortTour - 2. etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja ..
67. 20.04.2014 o067-08 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 "Projekti "Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
68. 20.04.2014 o068-08 Narva Linnavolikogu 29.04.2004 otsuse nr 55/32 "Eluruumile sotsiaaleluruumi staatuse omistamine (Kangelaste 30-87)" kehtetuks tunnistamine
69. 20.04.2014 o069-08 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
70. 05.06.2014 o070-09 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
71. 05.06.2014 o071-09 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaadele aadressidel A.Juhhanovi tn 7, A.Juhhanovi tn 9, A.Juhhanovi tn 11, Narvas, Sotsiaalministeeriumi (registrikood 70001952) kasuks
72. 05.06.2014 o072-09 Narva noorsootöö arengukava 2014-2020 kehtestamine
73. 22.06.2014 o073-10 Narva linna 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamine
74. 22.06.2014 o074-10 Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine
75. 22.06.2014 o075-10 3.Roheline tn 6 ja 3.Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
76. 22.06.2014 o076-10 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
77. 22.06.2014 o077-10 2.Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
78. 22.06.2014 o078-10 Sepa tn 5a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
79. 22.06.2014 o079-10 A.Puškini tn 42a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
80. 22.06.2014 o080-10 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
81. 17.08.2014 o081-11 Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise üleandmine riigile
82. 17.08.2014 o082-11 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Täiskasvanute Koolis
83. 17.08.2014 o083-11 Tehase tänav L6, Tehase tänav L7, Tehase tänav T5 ja Tehase tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
84. 17.08.2014 o084-11 Tiigi tänav T2 ja Tiigi tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
85. 17.08.2014 o085-11 Kose tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
86. 17.08.2014 o086-11 Luha tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
87. 17.08.2014 o087-11 2.Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
88. 17.08.2014 o088-11 Lina tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
89. 17.08.2014 o089-11 Mätta tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
90. 17.08.2014 o090-11 Orase tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine