Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2014
(Kirjeid kokku: 155)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 17.08.2014 o109-11 Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ korraldamine
92. 17.08.2014 o110-11 Revisjonikomisjonile ülesande andmine ja komisjoni liikme kinnitamine
93. 17.08.2014 o111-11 Linnavolikogu sotsiaalkaitse- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine
94. 17.08.2014 o112-11 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni koosseisu muutmine
95. 17.08.2014 o113-11 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
96. 17.08.2014 o098-11 Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta“ muutmise kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet
97. 17.08.2014 o097-11 Kulgu tööstusala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
98. 17.08.2014 o096-11 Tiigi tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
99. 17.08.2014 o081-11 Narva Eesti Gümnaasiumi pidamise üleandmine riigile
100. 17.08.2014 o082-11 Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Täiskasvanute Koolis
101. 17.08.2014 o083-11 Tehase tänav L6, Tehase tänav L7, Tehase tänav T5 ja Tehase tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
102. 17.08.2014 o084-11 Tiigi tänav T2 ja Tiigi tänav T6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarbe määramine
103. 17.08.2014 o085-11 Kose tn 8a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
104. 17.08.2014 o086-11 Luha tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
105. 17.08.2014 o087-11 2.Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
106. 17.08.2014 o088-11 Lina tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
107. 17.08.2014 o089-11 Mätta tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
108. 17.08.2014 o095-11 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
109. 17.08.2014 o094-11 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
110. 17.08.2014 o093-11 Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
111. 17.08.2014 o092-11 Albert-August Tiimani tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse määramine
112. 17.08.2014 o091-11 Tuuleveski tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
113. 17.08.2014 o090-11 Orase tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
114. 28.09.2014 o120-12 Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 kehtestamine
115. 28.09.2014 o119-12 Raudtee tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
116. 28.09.2014 o118-12 Albert-August Tiimanni tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
117. 28.09.2014 o117-12 Lasteaia tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
118. 28.09.2014 o116-12 P.Kerese tn 17b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
119. 28.09.2014 o115-12 Vassili Gerassimovitänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
120. 28.09.2014 o121-12 Loa andmine riigihanke 'Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2015-2018' korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks