Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2014
(Kirjeid kokku: 155)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 17.08.2014 o087-11 2.Jõe tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
2. 22.06.2014 o077-10 2.Jõesuu tn 32 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
3. 23.02.2014 o033-06 26.Juuli tn 9b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
4. 28.09.2014 o114-12 3.Roheline tn 6 ja 3.Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
5. 22.06.2014 o075-10 3.Roheline tn 6 ja 3.Roheline tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
6. 20.04.2014 o060-08 A-A. Tiimanni tn 13b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
7. 20.04.2014 o059-08 A-A. Tiimanni tn 9a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
8. 22.06.2014 o079-10 A.Puškini tn 42a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
9. 17.08.2014 o092-11 Albert-August Tiimani tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse määramine
10. 28.09.2014 o118-12 Albert-August Tiimanni tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
11. 20.04.2014 o052-08 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine
12. 22.12.2014 o151-15 Audiitori määramine
13. 26.01.2014 o002-05 August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
14. 26.01.2014 o009-05 August Weizenbergi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
15. 26.01.2014 o010-05 August Weizenbergi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
16. 17.08.2014 o109-11 Avatud hankemenetlusega riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine Narva linna 2014., 2015., 2016. ja 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohta“ korraldamine
17. 26.10.2014 o127-13 AÜ Jantar bussipeatuse maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamata jätmine
18. 22.12.2014 o140-15 Ehitiste peremehetuks tunnistamine (Kulgusadama tee 10b)
19. 24.11.2014 o132-14 Energia põik J1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
20. 05.06.2014 o071-09 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaadele aadressidel A.Juhhanovi tn 7, A.Juhhanovi tn 9, A.Juhhanovi tn 11, Narvas, Sotsiaalministeeriumi (registrikood 70001952) kasuks
21. 18.12.2014 prot14-141218 Istungi protokoll nr 15 18.12.2014
22. 20.04.2014 o051-08 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
23. 23.02.2014 o032-06 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala getailplaneeringu kehtestamine
24. 22.12.2014 o146-15 Jõe põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
25. 20.04.2014 o053-08 Jõesuu tn 93 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
26. 26.01.2014 o011-05 Kase tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
27. 22.06.2014 o074-10 Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine
28. 22.12.2014 o142-15 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
29. 17.08.2014 o095-11 Koidula tn 8 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
30. 17.08.2014 o098-11 Kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta“ muutmise kokkuleppe tekstiga ning sellest tulenevate kohustustega nõustumine ja Narva linnapea volitamine linna nimel allkirjastama kokkulepet