Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2016
(Kirjeid kokku: 256)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 13.06.2016 o181-36 Narva linnavolikogu aseesimeeste arvu määramine
182. 13.06.2016 o182-36 Narva linnavolikogu aseesimehe valimine ning linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine
183. 13.06.2016 o183-36 Projekti "Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
184. 13.06.2016 o184-36 Projekti "Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine
185. 13.06.2016 o185-36 Projekti "Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
186. 13.06.2016 o186-36 Narvas Daumani 30 asuvale kinnisasjale osaühingu Puhasenergia kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine
187. 13.06.2016 o187-36 Narva linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
188. 13.06.2016 o188-36 Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine
189. 13.06.2016 o189-36 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)
190. 13.06.2016 o190-36 Kadastiku tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
191. 13.06.2016 o191-36 Kalda tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
192. 13.06.2016 o192-36 Kulgusadama tee 7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
193. 13.06.2016 o193-36 1.Paemurru tn 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
194. 13.06.2016 o194-36 Paul Kerese tänav L7 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
195. 13.06.2016 o195-36 Raudtee tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
196. 13.06.2016 o196-36 Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
197. 13.06.2016 o197-36 Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
198. 13.06.2016 o198-36 Vassili Gerassimovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
199. 13.06.2016 o199-36 Võidu prospekt 17b/17g maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
200. 13.06.2016 o200-36 A-A. Tiimanni tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
201. 13.06.2016 o201-36 Jõesuu tänav T4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
202. 13.06.2016 o202-36 Jõesuu tn 32a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
203. 13.06.2016 o203-36 Põhja-Kudruküla tee T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
204. 13.06.2016 o204-36 Kiige tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
205. 13.06.2016 o205-36 Palli tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
206. 13.06.2016 o206-36 Mängu tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
207. 13.06.2016 o207-36 Mängu tn 17 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
208. 13.06.2016 o208-36 Savi tn 13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
209. 13.06.2016 o209-36 Svariksaar 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
210. 13.06.2016 o210-36 Svariksaar 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine