Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2016
(Kirjeid kokku: 256)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 13.06.2016 o211-36 Vaivara vallas, Peeterristi külas katastriüksuste 13211 Peeterristi tee (85101:003:0338), Narva metskond 97 (85101:001:0739) ja Tibu tänav (51101:001:0261) vahel asuva maa-ala Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
212. 13.06.2016 o212-36 Vaivara vallas Tõrvajõe- ja Peeterristi külas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
213. 13.06.2016 o213-36 Vaivara vallas Tõrvajõe külas ja Kudrukülas asuvate reformimata maade Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine
214. 13.06.2016 o214-36 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 42-71 Narvas otsustuskorras võõrandamine
215. 30.08.2016 o215-37 Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 kehtestamine
216. 30.08.2016 o216-37 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 24-73 Narvas otsustuskorras võõrandamine
217. 30.08.2016 o217-37 Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 15-26 Narvas otsustuskorras võõrandamine
218. 30.08.2016 o218-37 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 38-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine
219. 30.08.2016 o219-37 Linnavara otsustuskorras võõrandamine (Tapamaja 8, Narva)
220. 30.08.2016 o220-37 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)
221. 30.08.2016 o221-37 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 178 muutmine
222. 30.08.2016 o222-37 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 muutmine
223. 30.08.2016 o224-37 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Vestervalli tänav 15, SA Narva Haigla kasuks
224. 30.08.2016 o225-37 Linnavolikogu sotsiaalkaitse- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine
225. 30.08.2016 o226-37 Linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni koosseisu muutmine
226. 30.08.2016 o227-37 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni koosseisu muutmine
227. 19.09.2016 o228-38 Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine
228. 19.09.2016 o229-38 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
229. 19.09.2016 o230-38 Narva Linnavolikogu 25.02.2016 otsuse nr 37 "Uusküla põik T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
230. 19.09.2016 o231-38 Loa andmine riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2017-2020"korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
231. 19.09.2016 o232-38 Loa andmine riigihanke "Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2017-2020"korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
232. 19.09.2016 o233-38 Narva linnavolikogu esindajate valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
233. 19.09.2016 o234-38 Narva linnavolikogu aseesimehe valimine ning linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine
234. 19.09.2016 o235-38 Linnavolikogu ajutise Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise komisjoni koosseisu muutmine
235. 25.10.2016 o236-39 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Tallinna mnt 46a, Narva)
236. 25.10.2016 o237-39 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 168 "Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
237. 25.10.2016 o238-39 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
238. 25.10.2016 o239-39 Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
239. 25.10.2016 o240-39 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
240. 25.10.2016 o241-39 Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsusega nr 56 "Kreenholmi - 26.Juuli - Uusküla - Oru kvartali maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine