Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2016
(Kirjeid kokku: 256)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 25.10.2016 o242-39 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
242. 25.10.2016 o243-39 Seisukoha võtmine Kadastiku III lubjakivikarjääris maavara kaevandamise kohta
243. 21.11.2016 o244-40 Narva Linnavolikogu 13.01.2005 otsuse nr 3/49 "Narva Aleksandri kiriku maa-ala detailplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine
244. 21.11.2016 o245-40 Tallinna mnt - Kerese - Energia kvartali liiklusskeemi detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine
245. 21.11.2016 o246-40 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
246. 21.11.2016 o247-40 Haldusüksuste piiride muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine
247. 21.11.2016 o248-40 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu muutmine
248. 23.12.2016 o249-41 Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
249. 23.12.2016 o250-41 Põhja-Kudruküla tee L8, Põhja-Kudruküla tee L9 ja Põhja-Kudruküla tee L10 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
250. 23.12.2016 o251-41 Linnavara kasutusse andmine (SA Narva Sadam)
251. 23.12.2016 o252-41 Narva Linnavolikogu 15.09.2016 otsuse nr 228 "Kinnistute asukohaga Linda 26, 30, Suur-Aguli 13, Narva, võõrandamine" muutmine
252. 23.12.2016 o253-41 Projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
253. 23.12.2016 o254-41 Projekti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning Narva Linnavolikogu 14.08.2014 otsuse nr 102 "Projekti „Rahu ja Kerese tänavate rekonstrueerimistööd“ teostaja määramine ning ..
254. 23.12.2016 o255-41 Projekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
255. 23.12.2016 o256-41 Projekti "Küttesüsteemi väljavahetamine Narva lasteaias "Põngerjas", I etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
256. 23.12.2016 o257-41 Linnavolikogu noorsootöö ja lastekaitse komisjoni koosseisu muutmine