Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2016
(Kirjeid kokku: 256)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 23.05.2016 o165-35 1.Mai tn 3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
2. 13.06.2016 o193-36 1.Paemurru tn 18 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
3. 30.03.2016 o056-33 2.Jõesuu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
4. 30.03.2016 o057-33 2.Jõesuu tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
5. 25.04.2016 o139-34 2.Paemurru tn 1a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
6. 29.02.2016 o029-32 2.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
7. 25.04.2016 o125-34 26.Juuli tn 31b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
8. 29.02.2016 o032-32 3.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
9. 29.02.2016 o033-32 4.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
10. 25.04.2016 o140-34 5.Paemurru tn 27 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
11. 29.02.2016 o034-32 5.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
12. 29.02.2016 o035-32 6.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
13. 13.06.2016 o200-36 A-A. Tiimanni tn 22 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
14. 25.04.2016 o127-34 A.Weizenbergi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
15. 23.05.2016 o164-35 Aeru tn 16 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
16. 23.05.2016 o162-35 Albatrossi tn 29 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
17. 23.05.2016 o170-35 Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
18. 19.09.2016 o229-38 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
19. 29.02.2016 o044-32 Aleksander Puškini tn 23a maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruade eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine
20. 23.05.2016 o156-35 Ancis Daumani tn 10a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
21. 23.05.2016 o157-35 Ancis Daumani tn 18a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
22. 25.10.2016 o236-39 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Tallinna mnt 46a, Narva)
23. 29.02.2016 o041-32 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17B, Narva linn)
24. 29.02.2016 o042-32 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Võidu prospekt 17G, Narva linn)
25. 25.04.2016 o147-34 Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks
26. 21.11.2016 o247-40 Haldusüksuste piiride muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine
27. 30.08.2016 o224-37 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Vestervalli tänav 15, SA Narva Haigla kasuks
28. 25.04.2016 o134-34 I.Grafovi tn 24 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
29. 30.03.2016 o050-33 Igor Grafovi tänav T2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
30. 25.04.2016 o126-34 Jalgratta tee 11 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine