Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2019
(Kirjeid kokku: 75)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 28.01.2019 o01-18 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine
2. 28.01.2019 o02-18 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
3. 22.02.2019 o03-19 Daumani 13a detailplaneeringu menetluse lõpetamine
4. 22.02.2019 o04-19 Tallinna mnt 81 läänepoolse maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
5. 22.02.2019 o05-19 6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
6. 22.02.2019 o06-19 Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
7. 22.02.2019 o07-19 Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
8. 22.02.2019 o08-19 Projekti"Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele" omafinantseeringu kinnitamine
9. 22.02.2019 o09-19 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
10. 17.03.2019 o10-20 AS-iga OG Elektra sõlmitud hoonestusõiguse lepingu muutmine ja Rakvere 71b, Narva, osas hoonestusõiguse lõpetamine
11. 18.03.2019 o11-21 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
12. 31.03.2019 o12-22 Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 "Projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
13. 28.03.2019 o13-22 Rahu 18a maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine
14. 28.03.2019 o14-22 Puškini tn 7 ja selle maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
15. 28.03.2019 o15-22 Lavretsovi tn 7 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
16. 28.03.2019 o16-22 Võidu pr 17e ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
17. 13.04.2019 o17-23 Narva linnapea valimine
18. 02.05.2019 o18-24 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
19. 29.04.2019 o19-24 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
20. 29.04.2019 o20-24 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
21. 02.05.2019 o21-24 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
22. 02.05.2019 o22-24 Riigihanke "Tehniline valveteenus Narva linna objektidel" sotsiaal- ja eriteenuste korraldamiseks nõusoleku andmine
23. 02.05.2019 o23-24 Riigihanke "Kinnisvara korrashoiuteenuste ostmine" sotsiaal- ja eriteenuste korraldamiseks nõusoleku andmine
24. 29.04.2019 o24-24 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 28-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine
25. 03.05.2019 o25-24 Museaali Narva Muuseumi kogust välja arvamine ja tasuta võõrandamine
26. 03.05.2019 o26-24 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
27. 03.05.2019 o27-24 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu kinnitamine
28. 03.05.2019 o28-24 Revisjonikomisjoni liikme valimine
29. 30.04.2019 o29-24 Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine
30. 03.05.2019 o29-24 Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine