Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2020
(Kirjeid kokku: 59)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 30.11.2020 o59-42 Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks
2. 30.11.2020 o58-42 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 49 "Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine" muutmine
3. 30.11.2020 o57-42 Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Aleksander Puškini tänav 31, 33a, Narva)
4. 30.11.2020 o56-42 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 nr 50 "Kinnistu mõttelise osa omandamine (A.Puškini 26, Narva)" muutmine
5. 30.11.2020 o55-42 Kasutusvalduse tähtaja muutmine (Grafovi tn 27, Narva)
6. 30.11.2020 o54-42 Ülesande andmine Revisjonikomisjonile kontrollimise “Linnavalitsuse tegevuse seaduslikus, otstarbekus ja tulemuslikus Kosmonaudi 6 kinnistu linnale omandamise korraldamisel“ läbiviimiseks
7. 11.11.2020 o53-41 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
8. 03.11.2020 o52-40 Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)
9. 03.11.2020 o51-40 Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva)
10. 03.11.2020 o50-40 Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva)
11. 03.11.2020 o49-40 Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine
12. 03.11.2020 o48-40 Riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2021-2023" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
13. 03.11.2020 o47-40 Riigihanke "Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
14. 03.11.2020 o46-40 Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
15. 29.09.2020 o45-39 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
16. 29.09.2020 o44-39 Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
17. 29.09.2020 o43-39 Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
18. 29.09.2020 o42-39 Narva Linnavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 „Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp ” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
19. 29.09.2020 o41-39 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 185 „Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
20. 29.09.2020 o40-39 Munitsipaaleluruumi Võidu tn 6-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
21. 29.09.2020 o38-39 Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)
22. 29.09.2020 o37-39 Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus hoonestusõiguse seadmiseks Äkke, Narva asuvale kinnistule eelläbirääkimistega enampakkumisel
23. 25.09.2020 o39-39 Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine
24. 31.08.2020 o36-38 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine
25. 31.08.2020 o35-38 Munitsipaaleluruumi Malmi tn 12-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine
26. 31.08.2020 o34-38 Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks
27. 31.08.2020 o33-38 Volituste andmine kokkuleppe sõlmimiseks
28. 31.08.2020 o32-38 Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
29. 30.06.2020 o31-37 Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
30. 30.06.2020 o30-37 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Uusküla tn 5-76)