Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2020
(Kirjeid kokku: 59)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 04.02.2020 o05-32 "Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
2. 03.03.2020 o11-33 Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)
3. 30.11.2020 o55-42 Kasutusvalduse tähtaja muutmine (Grafovi tn 27, Narva)
4. 03.11.2020 o50-40 Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva)
5. 03.11.2020 o51-40 Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva)
6. 03.11.2020 o52-40 Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)
7. 30.11.2020 o57-42 Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Aleksander Puškini tänav 31, 33a, Narva)
8. 30.06.2020 o29-37 Linnavara (Narva kesklinna stalinistlike hoonete makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
9. 31.08.2020 o36-38 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni koosseisu muutmine
10. 03.03.2020 o16-33 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
11. 03.03.2020 o15-33 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni koosseisu muutmine
12. 31.08.2020 o34-38 Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks
13. 04.02.2020 o07-32 Läänemere Linnade Liidust (Union of the Baltic Cities) väljaastumine
14. 20.04.2020 o18-34 Muitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine
15. 04.02.2020 o09-32 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
16. 03.11.2020 o49-40 Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine
17. 25.09.2020 o39-39 Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine
18. 31.08.2020 o35-38 Munitsipaaleluruumi Malmi tn 12-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine
19. 03.03.2020 o12-33 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 19-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine
20. 20.04.2020 o19-34 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9 - 36 Narvas otsustuskorras võõrandmaine
21. 20.04.2020 o17-34 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine
22. 04.02.2020 o08-32 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
23. 29.09.2020 o40-39 Munitsipaaleluruumi Võidu tn 6-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
24. 04.02.2020 o10-32 Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
25. 04.02.2020 o01-32 Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine
26. 30.06.2020 o27-37 Narva linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
27. 31.08.2020 o32-38 Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
28. 20.04.2020 o21-34 Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
29. 29.09.2020 o41-39 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 185 „Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
30. 29.09.2020 o43-39 Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine