Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2021
(Kirjeid kokku: 107)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 12.01.2021 o01-44 Narva Linnavolikogu aseesimeeste valimine
2. 12.01.2021 o02-44 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
3. 12.01.2021 o03-44 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
4. 25.01.2021 o04-45 Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
5. 25.01.2021 o05-45 Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
6. 25.01.2021 o06-45 Narva Linnavolikogu esimehele hüvitise määramine
7. 25.01.2021 o07-45 Narva linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine
8. 02.02.2021 o08-46 Narva Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 85 „Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine
9. 02.02.2021 o09-46 Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine
10. 02.02.2021 o10-46 Toetuse eraldamine
11. 27.12.2021 o100-04 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
12. 02.02.2021 o11-46 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Olev Sillandile
13. 02.02.2021 o12-46 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni esimehele Larissa Oleninale
14. 02.02.2021 o13-46 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehele Aleksei Mägile
15. 02.02.2021 o14-46 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehele Jelena Pahhomovale
16. 02.02.2021 o15-46 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu transpordikomisjoni esimehele Ilja Fjodorovile
17. 02.02.2021 o16-46 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
18. 02.02.2021 o17-46 Linnavolikogu strateegilise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
19. 02.02.2021 o18-46 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
20. 02.02.2021 o19-46 Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
21. 02.02.2021 o20-46 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimee valimine
22. 02.02.2021 o21-46 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
23. 02.02.2021 o22-46 Linnavolikogu transpordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
24. 02.02.2021 o23-46 Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
25. 02.02.2021 o24-46 Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
26. 02.02.2021 o25-46 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni tegevuse lõpetamine
27. 15.02.2021 o26-47 Kraavi 1 lasteaia projekteerimistöödele riigihanke menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
28. 15.02.2021 o27-47 Lnnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
29. 15.02.2021 o28-47 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
30. 15.02.2021 o29-47 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine