Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2021
(Kirjeid kokku: 107)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 04.01.2021 o60-43 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
62. 21.06.2021 o60-52 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
63. 04.01.2021 o61-43 Narva linnapea valimine
64. 21.06.2021 o61-52 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
65. 04.01.2021 o62-43 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Larissa Oleninale
66. 21.06.2021 o62-52 Linnavara (laoriiulid) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
67. 04.01.2021 o63-43 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Jelena Pahhomovale
68. 21.06.2021 o63-52 Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis
69. 04.01.2021 o64-43 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
70. 21.06.2021 o64-52 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
71. 04.01.2021 o65-43 „Digitaalse Tursimiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
72. 21.06.2021 o65-52 Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
73. 21.06.2021 o66-52 Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine
74. 16.08.2021 o67-54 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale
75. 16.08.2021 o68-54 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
76. 30.08.2021 o69-55 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ omafinantseeringu kinnitamine
77. 30.08.2021 o70-55 Narva linnapea valimine
78. 30.08.2021 o71-55 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 „Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
79. 03.09.2021 o72-56 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
80. 03.09.2021 o73-56 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
81. 24.09.2021 o74-57 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
82. 24.09.2021 o75-57 Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 6-8 spetsialistile üürile andmine
83. 04.10.2021 o76-58 Loa andmine ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks
84. 04.10.2021 o77-58 Projekti "Narva-Ivangorodi piiriülene koostöö kapitaliseerimise suunas/ Narva-Ivangorod CBC CAP" omafinantseeringu kinnitamine
85. 22.11.2021 o78-01 Narva Linnavolikogu aseesimehe valimine
86. 03.12.2021 o79-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
87. 03.12.2021 o80-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
88. 03.12.2021 o81-02 Revisjonikomisjoni liikme valimine
89. 03.12.2021 o82-02 Narva Linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine
90. 20.12.2021 o83-03 Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks