Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2021
(Kirjeid kokku: 107)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 02.02.2021 o25-46 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni tegevuse lõpetamine
32. 15.02.2021 o26-47 Kraavi 1 lasteaia projekteerimistöödele riigihanke menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
33. 15.02.2021 o27-47 Lnnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
34. 15.02.2021 o28-47 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
35. 15.02.2021 o29-47 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
36. 15.02.2021 o30-47 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
37. 15.02.2021 o31-47 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
38. 15.02.2021 o32-47 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine
39. 15.02.2021 o33-47 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
40. 15.02.2021 o34-47 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
41. 03.03.2021 o35-48 Riigihanke korraldamiseks loa andmine
42. 29.03.2021 o36-49 Narva Linnavolikogu 21.10.2010. a otsuse nr 140 „Narva Linnavolikogu 09.10.2003. a otsuse nr 128/22 „Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse“ ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üürilepingu nr 1/408-d ..
43. 29.03.2021 o37-49 Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)
44. 29.03.2021 o38-49 Riigihanke „Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine“ avatud hankementluse korraldamiseks nõusoleku admine
45. 29.03.2021 o39-49 Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“
46. 29.03.2021 o40-49 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
47. 29.03.2021 o41-49 Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjoni koosseisu muutmine
48. 04.05.2021 o43-50 Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
49. 04.05.2021 o44-50 Narva linna omandis olevate kinnistute Narvas A. Puškini tn 27b ja A. Puškini tn 27d koormamine isikliku kasutusõigusega HÜ PETROVSKI kasuks
50. 04.05.2021 o45-50 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Lavretsovi tn 8a, Narva)
51. 04.05.2021 o46-50 Projekti „Narva linna kliima- ja energiakava koostamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
52. 04.05.2021 o47-50 Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuses nr 37 „Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)“ ilmse ebatäpsuse parandamine
53. 04.05.2021 o48-50 Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ja linnavara tasuta võõrandamine
54. 04.05.2021 o49-50 Narva Linnavolikogu 25.02.2021. a otsuse nr 35 „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“ muutmine
55. 04.05.2021 o50-50 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
56. 04.05.2021 o51-50 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
57. 04.05.2021 o42-50 Linnavara (jalgrattad) tasuta võõrandamine MTÜ-le Velonarva
58. 31.05.2021 o52-51 Kinnistule asukohaga Aleksandr Puškini tänav J15, Narva, Osaühingu Rossan MPI kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamine
59. 31.05.2021 o53-51 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 23 „Narvas A. Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmisekeskus Gagarin)“ muutmine
60. 31.05.2021 o54-51 Projekti „Koduteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas“ omafinantseeringu ja toetuse kinnitamine