Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2021
(Kirjeid kokku: 107)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 31.05.2021 o55-51 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse asukohaga Ancis Daumani 2d, Narva hüpoteegiga koormamiseks (L Tehnoülevaatus OÜ)
62. 31.05.2021 o56-51 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
63. 21.06.2021 o57-52 Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le tasuta võõrandatud linnavara võõrandamiseks
64. 21.06.2021 o58-52 Narva linna 2020.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
65. 21.06.2021 o59-52 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele
66. 21.06.2021 o60-52 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
67. 21.06.2021 o61-52 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
68. 21.06.2021 o62-52 Linnavara (laoriiulid) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
69. 21.06.2021 o63-52 Seisukoha võtmine geoloogilise uuringu loa andmise kohta Kõrgesoo uuringuruumis
70. 21.06.2021 o64-52 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
71. 21.06.2021 o65-52 Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
72. 21.06.2021 o66-52 Narva Linna Valimiskomisjoni liikmete nimetamine
73. 16.08.2021 o67-54 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu aseesimehele Jana Kondrašovale
74. 16.08.2021 o68-54 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
75. 30.08.2021 o69-55 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ omafinantseeringu kinnitamine
76. 30.08.2021 o70-55 Narva linnapea valimine
77. 30.08.2021 o71-55 Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 „Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
78. 03.09.2021 o72-56 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
79. 03.09.2021 o73-56 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
80. 24.09.2021 o74-57 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
81. 24.09.2021 o75-57 Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 6-8 spetsialistile üürile andmine
82. 04.10.2021 o76-58 Loa andmine ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks
83. 04.10.2021 o77-58 Projekti "Narva-Ivangorodi piiriülene koostöö kapitaliseerimise suunas/ Narva-Ivangorod CBC CAP" omafinantseeringu kinnitamine
84. 22.11.2021 o78-01 Narva Linnavolikogu aseesimehe valimine
85. 03.12.2021 o79-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
86. 03.12.2021 o80-02 Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
87. 03.12.2021 o81-02 Revisjonikomisjoni liikme valimine
88. 03.12.2021 o82-02 Narva Linnavolikogu aseesimehele hüvitise määramine
89. 16.12.2021 o94-03 Narva linnpea valimine
90. 20.12.2021 o83-03 Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks