Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2021
(Kirjeid kokku: 40)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 04.01.2021 o65-43 „Digitaalse Tursimiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
2. 15.02.2021 o26-47 Kraavi 1 lasteaia projekteerimistöödele riigihanke menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
3. 02.02.2021 o20-46 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimee valimine
4. 15.02.2021 o30-47 Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutmine
5. 02.02.2021 o21-46 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
6. 15.02.2021 o34-47 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
7. 02.02.2021 o25-46 Linnavolikogu linnaehituskomisjoni tegevuse lõpetamine
8. 02.02.2021 o18-46 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
9. 15.02.2021 o28-47 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
10. 02.02.2021 o24-46 Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
11. 15.02.2021 o31-47 Linnavolikogu noorsookomisjoni koosseisu muutmine
12. 02.02.2021 o23-46 Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
13. 02.02.2021 o16-46 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
14. 15.02.2021 o29-47 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
15. 02.02.2021 o17-46 Linnavolikogu strateegilise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
16. 15.02.2021 o33-47 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
17. 02.02.2021 o22-46 Linnavolikogu transpordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
18. 15.02.2021 o32-47 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine
19. 02.02.2021 o19-46 Linnavolikogu ühistute komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
20. 15.02.2021 o27-47 Lnnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
21. 25.01.2021 o04-45 Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
22. 04.01.2021 o61-43 Narva linnapea valimine
23. 12.01.2021 o02-44 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
24. 12.01.2021 o03-44 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
25. 04.01.2021 o64-43 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
26. 25.01.2021 o05-45 Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
27. 02.02.2021 o08-46 Narva Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 85 „Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ muutmine
28. 02.02.2021 o09-46 Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsuse nr 20 „Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine
29. 12.01.2021 o01-44 Narva Linnavolikogu aseesimeeste valimine
30. 25.01.2021 o07-45 Narva linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine