Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - kõik
(Kirjeid kokku: 370)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 22.01.1994 m01-06 Narva linna lippudest
2. 11.02.1995 38 Põhimääruse Narva Linna Aukodaniku kinnitamise kohta
3. 26.03.1996 83 Lisatingimuste kohta Narva linna munitsipaaleluruumide erastamisel avaliku oksjoni teel
4. 17.04.1996 86 Narva linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise kord
5. 22.05.1996 90 Tänukirja ja Aumärgiga autasustamise Põhikirja kinnitamise kohta
6. 22.02.1997 4 Narva linnavolikogu liikme rinnamärgi ja tunnistuse Põhimäruse kinnitamise kohta
7. 24.05.1997 13 Omandireformi alusel kohaliku omavalitsuse reservfondist eraldamise ja rahaliste vahendite kasutamise korra kinnitamise kohta
8. 29.06.1997 15 Omavalitsusasutuste ametiisikute osalemisest munitsipaalsete äriühingute juhtkonnas
9. 29.06.1997 16 AS Heakorrastus Põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine kohta
10. 20.12.1997 27 Narva linna mitteasustatud munitsipaaleluruumide ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine
11. 17.01.1998 32 Linna lipu ja vapi kasutamise korra kinnitamise kohta
12. 17.01.1998 33 Toetuse andmise korra kinnitamise kohta Narva linna põhikoolides, gümnaasiumides, koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaal huvikoolides
13. 19.12.1998 77 Sotsiaalabiameti kaudu erivajadustega isikute ühiskondlikele ühingutele rahaliste vahendite eraldamise korra kinnitamine
14. 19.12.1998 76 Sotsiaalabiameti poolt vähekindlustatud isikute toitlustamise organiseerimise korra kinnitamine
15. 19.12.1998 75 Sotsiaalabiameti kaudu ühekordse materiaalse abi osutamise korra kinnitamine
16. 19.12.1998 74 Linnaliinide teenindamise liinilubade väljastamine
17. 30.01.1999 80 "Peremeheta ehitise hõivamise kord Narva linnas" kinnitamise kohta
18. 13.02.1999 86 Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimääruse kinnitamise kohta
19. 06.03.1999 88 Aktsiaseltsi NARVA SOOJUSVÕRK asutamise kohta
20. 22.05.1999 99 Narva jõe sadama arengukava kinnitamisest
21. 05.09.1999 113 Narva Linna Aukodaniku Põhimääruse rakendamise korra kohta
22. 18.09.1999 117 Narva Linna Aukodaniku nimetuse omistamise kohta
23. 18.03.2000 15 Mitteeluruumide erastamine avalikul enampakkumisel
24. 18.03.2000 16 Mitteeluruumiga elamu asukohta arvestava koefitsiendi määramine
25. 02.07.2000 36 Narva Linna Põhimääruse kinnitamine
26. 30.09.2000 49 Narva teeregistri asutamine
27. 20.10.2001 88 Turismiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine
28. 23.03.2002 m111-56 Narva linna pärimisõiguste delegeerimine Narva Linnavalitsusele
29. 01.04.2002 m103-54 Soojusenergia arvestuse juhendi kinnitamine
30. 23.03.2003 m10-12 Narva linnavalitsuse ehitusloa ja ehitise kasutusloa väljaandmise õiguse delegeerimine