Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - kõik
(Kirjeid kokku: 1290)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 30.01.2012 o001-37 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 Projekti Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti arendamine teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine muutmine
2. 30.01.2012 o002-37 Projekti Tulles perele vastu kaasfinantseeringu kinnitamine
3. 30.01.2012 o003-37 Narva linna omandis oleva kinnisvara Linnuse tänav lõik 3 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks
4. 30.01.2012 o004-37 Tähe tn 5 kinnistu jagamine
5. 30.01.2012 o005-37 Äkkeküla tee ja Äkkeküla tee P1 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
6. 30.01.2012 o006-37 Kuuse tn maaüksusest 1/2 mõttelise osa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
7. 30.01.2012 o007-37 Narva tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu koostamise algatamine
8. 30.01.2012 o008-37 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-alade detailplaneeringu koostamise algatamine
9. 30.01.2012 o009-37 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
10. 30.01.2012 o010-37 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
11. 30.01.2012 o011-37 Kulgusadama tee lõik 2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
12. 30.01.2012 o012-37 Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks
13. 27.02.2012 o026-38 Linnavolikogu linnaarengu ja projektide komisjoni koosseisu muutmine
14. 27.02.2012 o025-38 Albert-August Tiimanni tänav T6 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
15. 27.02.2012 o024-38 Albert-August Tiimanni tänav T1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
16. 27.02.2012 o023-38 Tallinna maantee T3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
17. 27.02.2012 o022-38 Maimi tn 2b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
18. 27.02.2012 o021-38 Tallinna mnt 37a kinnistu jagamine ja moodustatavatele kruntidele sihtotstarbe määramine
19. 27.02.2012 o020-38 Seisukoha võtmine AS Floccosa geoloogilise uuringu loa taotlemise kohta Kadastiku III uuringuruumis
20. 27.02.2012 o019-38 Tiigi tn 11 kinnistu jagamine
21. 27.02.2012 o018-38 Jalgratta tee 9 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
22. 27.02.2012 o017-38 Linnavara tasuta kasutusse andmine
23. 27.02.2012 o016-38 Narva Paju Kooli ümberkorraldamine
24. 27.02.2012 o015-38 Narva Linnavolikogu 04.12.2008.a otsuse nr 357 '"Loa andmine Narva Kalevi staadionil rekonstrueerimise lepingu sõlmimiseks'" muutmine
25. 27.02.2012 o014-38 MTÜ-lt Narva Spordikeskus vara vastuvõtmine
26. 27.02.2012 o013-38 Narva ja Narva-Jõesuu linnade kui turismi sihtkoha arendamine jätkuprojekti omafinantseeringu kinnitamine
27. 22.03.2012 o043-39 Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
28. 26.03.2012 o027-39 Narva Linnavolikogu 03.11.2011.a otsuse nr 143 Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine muutmine
29. 26.03.2012 o032-39 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 otsuse nr 160 '"Projektis '"Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine II etapp'" osalemine, omafinantseeringu kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine'" muutmine
30. 26.03.2012 o031-39 Narva linna avaliku teenistuse tõhustamise ajutise komisjoni esimehe valimine