Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2013
(Kirjeid kokku: 24)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2013 m23-51 Maamaksust vabastamise kord Narva linnas
2. 01.01.2013 m01-55 Narva Muuseumi põhimäärus
3. 24.02.2013 m06-56 Pedagoogide töötasustamise kord
4. 02.03.2013 m02-56 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
5. 30.03.2013 m09-57 Õigusalase nõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas
6. 30.03.2013 m10-57 Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas
7. 30.03.2013 m12-57 Laste varjupaigateenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas
8. 31.03.2013 m07-57 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamine ning seotud õigusaktide muutmine
9. 31.03.2013 m11-57 Kriisitoetuse maksmise tingimused ja kord Narva linnas
10. 31.03.2013 m13-57 Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine
11. 01.04.2013 m14-57 Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
12. 25.04.2013 m15-58 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 'Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas' muutmine
13. 20.05.2013 m16-59 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimääruse kinnitamine
14. 01.07.2013 m17-60 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord Narva linnas
15. 01.07.2013 m18-60 Narva Linnavolikogu 14.05.2009 määruse nr 20 kehtetuks tunnistamine
16. 31.08.2013 m20-62 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 2 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine ja täiendamine
17. 31.08.2013 m21-62 Narva Linnavolikogu määruste muutmine seoses Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuse lõpetamisega ning Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti koosseisus linnavara osakonna moodustamisega
18. 03.10.2013 m23-63 Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
19. 14.10.2013 m22-63 'Narva linna arengukava aastateks 2008-2017' muutmine
20. 01.11.2013 m25-64 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
21. 01.12.2013 m29-02 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 määruse nr 40 „Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ muutmine
22. 01.12.2013 m27-02 Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord
23. 22.12.2013 m31-04 Narva Linnavolikogu 17.05.2000 määruse nr 23 „Narva linna andmekogude asutamise ja ülalpidamise korra kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
24. 22.12.2013 m32-04 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise kord Narva linnas