Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2013
(Kirjeid kokku: 127)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 28.01.2013 o013-55 Linnavolikogu õigus-, tarbijakaitse- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine
2. 28.01.2013 o012-55 Linnavolikogu noorsoo- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
3. 28.01.2013 o011-55 Narva linna lahkvoolse sadeveetorustiku rekonstrueerimise kaasfinantseeringu kinnitamine
4. 28.01.2013 o010-55 Hoonestusõiguse seadmine munitsipaalmaale aadressil Aleksander Puškini tn 61, Narvas, Osaühing Halaver-Toru (registrikood 10693814) kasuks
5. 28.01.2013 o009-55 Linnavara tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
6. 28.01.2013 o008-55 Rakvere tn 71 kinnistu jagamine
7. 28.01.2013 o007-55 Aleksander Puškini tn 27d maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
8. 28.01.2013 o006-55 Aleksander Puškini tn 27b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
9. 28.01.2013 o005-55 Aleksander Puškini tänav J13 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
10. 28.01.2013 o004-55 Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
11. 28.01.2013 o003-55 Narva linna üldplaneeringu kehtestamine
12. 28.01.2013 o002-55 Joala tänav T5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
13. 28.01.2013 o001-55 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine
14. 24.02.2013 o014-56 Tiigi tänav L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
15. 24.02.2013 o015-56 Kulgu tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
16. 24.02.2013 o016-56 Vabaduse tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
17. 24.02.2013 o017-56 Joala tn 20 ja Joala tn 24 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
18. 24.02.2013 o018-56 Kulgu tn 15, Kulgu tn 15a ja Kulgu tn 15b maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
19. 24.02.2013 o019-56 Kulgu tänav J2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
20. 24.02.2013 o020-56 Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine
21. 24.02.2013 o021-56 Munitsipaaleluruumi aadressil Võidu 6-61 Narvas üürile andmine
22. 24.02.2013 o022-56 Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 32-313 Narvas otsustuskorras võõrandamine
23. 24.02.2013 o023-56 Narvas A.Puškini tänav 5 hoones asuvate mitteeluruumide M9 ja M10 tasuta kasutusse andmine tähtajaga 8 aastat (MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmiskeskus Gagarin)
24. 24.02.2013 o024-56 Volituse andmine koostöölepingu sõlmimiseks
25. 24.03.2013 o025-57 1.Paemurru tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
26. 24.03.2013 o026-57 Paadi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
27. 24.03.2013 o027-57 Pargi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
28. 24.03.2013 o028-57 Purje tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
29. 24.03.2013 o030-57 Linnavara võõrandamine (kinnistu Võidu prospekt 17, Narva)
30. 01.04.2013 o029-57 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine