Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2014
(Kirjeid kokku: 24)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2014 m24-63 Maamaksumäära kehtestamine
2. 01.01.2014 m28-02 Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord
3. 01.01.2014 m03-05 Narva linna 2014. aasta eelarve kinnitamine
4. 01.02.2014 m01-05 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele
5. 02.02.2014 m02-05 Narva Linnavolikogu 26.04.2007 määruse nr 15 „Projekti „Kodulinn kaunimaks“ raames korteriühistute toetamise kord“ muutmine
6. 04.03.2014 m04-06 Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas
7. 04.03.2014 m05-06 Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määruse nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine
8. 04.03.2014 m06-06 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas
9. 30.03.2014 m07-07 Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Narva Linnavalitsusele
10. 01.04.2014 m08-07 Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
11. 01.05.2014 m09-08 Välireklaami paigaldamise eeskiri
12. 03.05.2014 m10-08 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
13. 03.05.2014 m11-08 Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord
14. 03.05.2014 m12-08 Projekti „Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord
15. 21.06.2014 m13-09 Narva linna 2014. aasta eelarve muutmine
16. 25.08.2014 m14-11 Pensionäridele linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
17. 25.08.2014 m15-11 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
18. 25.08.2014 m16-11 Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hoolekodu ümberkorraldamine
19. 25.08.2014 m17-11 Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
20. 05.10.2014 m21-12 Narva Linnvalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine
21. 11.10.2014 m18-12 Narva linna 2014. aasta eelarve muutmine
22. 11.10.2014 m20-12 'Narva linna arengukava aastateks 2008–2017' muutmine
23. 02.11.2014 m22-13 Piirangud alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimisele
24. 30.12.2014 m24-15 Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine