Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2014
(Kirjeid kokku: 155)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 26.01.2014 o001-05 Narva noorsootöö arengukava 2014-2020 algatamine ja lähteülesande kehtestamine
2. 26.01.2014 o002-05 August Weizenbergi tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
3. 26.01.2014 o003-05 Lepa tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
4. 26.01.2014 o004-05 Mihhail Gorbatši tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
5. 26.01.2014 o005-05 Sutthoffi park maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
6. 26.01.2014 o006-05 Sutthoffi kaldapealne maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
7. 26.01.2014 o007-05 Salmeaed maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
8. 26.01.2014 o008-05 Tallinna nmt 46a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
9. 26.01.2014 o009-05 August Weizenbergi tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
10. 26.01.2014 o010-05 August Weizenbergi tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
11. 26.01.2014 o011-05 Kase tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
12. 26.01.2014 o012-05 Männi tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
13. 26.01.2014 o013-05 Vaikne põik maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
14. 26.01.2014 o014-05 Narva Linnavolikogu 20.06.2013 otsuse nr 64 'Projekti 'Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks' ..
15. 26.01.2014 o015-05 Paul Kerese tn 25 ja Paul Kerese tn 25a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
16. 26.01.2014 o016-05 Rahu tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
17. 26.01.2014 o017-05 Tähe tn 11 ja Tähe tn 2 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
18. 26.01.2014 o018-05 Munitsipaaleluruumi aadressil Paul Kerese tn 6-20 Narvas üürile andmine
19. 26.01.2014 o019-05 Narvas A.Juhhanovi tn 5 asuva kinnistu jagamisel moodustatavate kruntide sihtotstarvete muutmine ning hoonestusõiguse seadmise loa taotlemine
20. 26.01.2014 o020-05 Linnavolikogu linnavara ja linnamajanduse komisjoni koosseisu muutmine
21. 26.01.2014 o021-05 Narva Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli võimalikuks ümberkorraldamiseks
22. 26.01.2014 o022-05 Revisjonikomisjoni 2014. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
23. 26.01.2014 o023-05 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
24. 26.01.2014 o024-05 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
25. 26.01.2014 o025-05 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekute ja volikogusse
26. 21.02.2014 o030-06 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
27. 23.02.2014 o027-06 Linnavolikogu ökonoomika ja linnaarengu komisjoni aseesimehe valimine
28. 23.02.2014 o028-06 Narva sotsiaalhoolekande arengukava 2014-2020 kehtestamine
29. 23.02.2014 o029-06 SA Narva Linna Arendus projekt 'Äkkeküla lastemänguväljaku rajamine' kaasfinantseeringu kinnitamine
30. 23.02.2014 o031-06 Narva linna jäätmekava aastateks 2014-2020 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine