Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2015
(Kirjeid kokku: 108)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 02.02.2015 o001-16 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
2. 02.02.2015 o002-16 A-A.Tiimanni tn 12a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
3. 02.02.2015 o003-16 A.Puškini tn 42 ja Aleksander Puškini tänav L6 kinnistute piiride vahetamine
4. 02.02.2015 o004-16 Narva Linnavolikogu 18.12.2014 otsuse nr 150 "Projekti "Narva jõeäärse ala kergliiklustee arendamine, Joaoru puhkeala ühendamise loomine" omafinantseerimise kinnitamine" muutmine
5. 02.02.2015 o005-16 Ancis Daumani tn 14 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamisest keeldumine
6. 02.02.2015 o006-16 Linnavara tasuta võõrandamine (SA-le Narva Linna Arendus)
7. 02.02.2015 o007-16 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine
8. 02.02.2015 o008-16 Munitsipaaleluruumi Malmi tänav 5-38 Narvas otsustuskorras võõrandamine
9. 02.02.2015 o009-16 Loa andmine riigihanke "Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine" korraldamiseks ja volituste andmine hankelepingu sõlmimiseks
10. 02.02.2015 o010-16 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
11. 02.02.2015 o011-16 Ilmse ebatäpsuse parandamine Narva Linnavolikogu 23.10.2014 otsuses nr 129 "Linnavolikogu linnamajanduse ja linnavara komisjoni ning ökonoomika ja linnaarengu komisjoni tegevuse lõpetamine; linnaehituse ja arengu komisjoni moodustamine"
12. 02.02.2015 o012-16 Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjoni aseesimehe valimine
13. 02.02.2015 o013-16 Rahalise kingituse maksmine Narva linna Aukodanikele
14. 02.02.2015 o014-16 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
15. 02.02.2015 o017-17 A-A.Tiimanni tn 2a maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
16. 02.03.2015 o015-17 Narva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 ajakohastamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
17. 02.03.2015 o016-17 Päikese tänav L3 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
18. 02.03.2015 o018-17 A-A.Tiimanni tn 4b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
19. 02.03.2015 o019-17 A-A.Tiimanni tn 10b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
20. 02.03.2015 o020-17 Vaivara tn 5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
21. 02.03.2015 o021-17 Rakvere tn 22c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
22. 02.03.2015 o022-17 Seisukoha andmine OÜ Ikaros Grupp geoloogilise uuringu loa L.MU/321516 muutmise kohta Kadastiku III uuringuruumis
23. 02.03.2015 o023-17 Narva Linnavolikogu 08.04.2010 otsuse nr 41 "Projekti "Narva kaldapealse promenaadi ehitamine" omafinantseerimise kinnitamine ja sildfinantseerimise lubamine" muutmine
24. 02.04.2015 o024-18 Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitumine Narva Lasteaiaga Pingviin
25. 02.04.2015 o025-18 Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine
26. 02.04.2015 o026-18 Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6.Kooliga
27. 02.04.2015 o027-18 Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine
28. 02.04.2015 o028-18 Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
29. 02.04.2015 o029-18 Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine (Igor Grafovi tn 4, Narva)
30. 02.04.2015 o030-18 Soldino tee L1, Soldino tee L2, Soldino tee L3, Soldino tee L4, Soldino tee L5 ja Soldino tee L6 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine