Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2016
(Kirjeid kokku: 24)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2016 m24-21 Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord
2. 07.02.2016 m02-30 Narva Linnavolikogu 12.01.2006. a määruse nr 1 muutmine
3. 08.02.2016 m01-30 Narva linna 2016. aasta eelarve kinnitamine
4. 07.03.2016 m03-32 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
5. 07.03.2016 m05-32 Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri
6. 08.03.2016 m04-32 Narva Linnavolikogu määruste muutmine
7. 08.04.2016 m07-33 Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas
8. 08.04.2016 m08-33 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 määruse nr 21 "Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine" muutmine
9. 01.05.2016 m06-33 Narva linnaliinidel sõidupiletitehindade kehtestamine
10. 01.05.2016 m09-34 Narva linna 2016. aasta eelarve muutmine
11. 01.05.2016 m10-34 Täiendavatesotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas
12. 01.05.2016 m11-34 Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas" muutmine
13. 01.05.2016 m12-34 Narva Linnavolikogu 14.04.2014 määruse nr 11 "Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord" muutmine
14. 28.05.2016 m13-35 Narva üldhariduskooli medaliga lõpetajatele toetuse andmise kord
15. 19.06.2016 m15-36 Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas
16. 20.06.2016 m16-36 Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 "Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas" muutmine
17. 25.06.2016 m14-36 Narva linna 2016. aasta eelarve muutmine
18. 05.09.2016 m17-37 Narva Linnavolikogu määruste muutmine
19. 05.09.2016 m18-37 Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord
20. 24.09.2016 m21-38 Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord
21. 25.09.2016 m19-38 "Narva linna arengukava aastateks 2008-2019" muutmine
22. 25.09.2016 m20-38 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
23. 31.10.2016 m22-39 Narva linna 2016. aasta eelarve muutmine
24. 27.11.2016 m26-40 Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas