Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2016
(Kirjeid kokku: 256)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 18.01.2016 o001-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni moodustamine
2. 18.01.2016 o002-29 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni moodustamine
3. 18.01.2016 o003-29 Linnavolikogu teedekomisjoni tegevuse lõpetamine
4. 18.01.2016 o004-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni esimehe valimise
5. 18.01.2016 o005-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni aseesimehe valimise
6. 18.01.2016 o006-29 Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise ajutise komisjoni esimehe valimine
7. 18.01.2016 o007-29 Linnavolikogu linnavara- ja linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
8. 28.01.2016 o008-30 Umbusalduse avaldamine hariduskomisjoni esimehele
9. 28.01.2016 o012-30 Volituste andmine Narva Linnavalitsusele marsruutide nr 36 AÜ Gamma, nr 37 AÜ Svetofor, nr 38 AÜ Vesna, nr 39 AÜ Olginskije, nr 41 AÜ Jugla korraldamiseks ja sõidutariifide määrade muutmata jätmine
10. 02.02.2016 o009-30 Narva Linnavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 16 muutmine
11. 05.02.2016 o010-30 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 muutmine
12. 05.02.2016 o011-30 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 omafinantseerimise muutmine ja sildfinantseerimise kinnitamine
13. 05.02.2016 o013-30 Kadastiku tn 33 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
14. 05.02.2016 o014-30 Narva Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 otsuse nr 25 muutmine
15. 05.02.2016 o015-30 Linnavolikogu strateegilise planeerimise komisjoni koosseisu muutmine
16. 06.02.2016 o016-31 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
17. 06.02.2016 o017-31 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe valimine
18. 06.02.2016 o018-31 Linnavolikogu hariduskomisjoni aseesimehe valimine
19. 06.02.2016 o019-31 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni esimehe valimine
20. 06.02.2016 o020-31 Linnavolikogu piiriäärse koostöö komisjoni aseesimehe valimine
21. 06.02.2016 o021-31 Linnavolikogu ajutise Narva linna avaliku teenistuse töö tõhustamise komisjoni koosseisu kinnitamine
22. 29.02.2016 o022-32 Vee tee L1, Vee tee L2 ja Vee tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
23. 29.02.2016 o023-32 Leekovasoo tee L1, Leekovasoo tee L2 ja Leekovasoo tee L3 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
24. 29.02.2016 o024-32 Tiigi tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
25. 29.02.2016 o025-32 Lõuna-Kudruküla tee L4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
26. 29.02.2016 o026-32 Taime tänav maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
27. 29.02.2016 o027-32 Kulgusadama tee 10b maaüksuse Narva linna munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
28. 29.02.2016 o028-32 Rakvere tänav L1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
29. 29.02.2016 o029-32 2.Paemurru tänav L2 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine
30. 29.02.2016 o030-32 Tehase tänav L1, Tehase tänav L2, Tehase tänav L3, Tehase tänav L4 ja Tehase tänav L5 maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine