Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2017
(Kirjeid kokku: 25)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2017 m23-40 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
2. 01.01.2017 m24-40 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus
3. 01.01.2017 m25-40 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus
4. 01.01.2017 m27-41 Narva Linnavolikogu 06.03.2008 määruse nr 16 "Narva linna heakorra eeskiri" muutmine
5. 01.01.2017 m28-41 Narva Linnavolikogu määruste muutmine
6. 01.01.2017 m29-41 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
7. 01.01.2017 m30-41 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
8. 01.01.2017 m31-41 Narva linna 2017. aasta eelarve kinnitamine
9. 01.04.2017 m03-44 Sotsiaal- või tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord Narva linnas
10. 03.04.2017 m01-44 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
11. 01.05.2017 m02-44 Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine
12. 02.05.2017 m04-45 Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord
13. 02.05.2017 m05-45 Narva linnas laste mänguväljukute ehitamise toetamise kord
14. 02.05.2017 m06-45 Narva linnas laste spordiväljukute ehitamise toetamise kord
15. 26.05.2017 m08-46 Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
16. 30.05.2017 m07-46 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
17. 10.07.2017 m09-47 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
18. 10.07.2017 m10-47 Narva Linnavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine
19. 21.08.2017 m11-48 Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord
20. 21.08.2017 m14-48 Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61 "Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord" muutmine
21. 21.08.2017 m15-48 Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra muutmine
22. 28.08.2017 m13-48 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
23. 01.09.2017 m12-48 Narva Linnavolikogu 26.03.2015.a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine
24. 01.10.2017 m16-49 Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
25. 02.10.2017 m17-49 "Narva linna arengukava aastateks 2008–2020" muutmine