Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2017
(Kirjeid kokku: 87)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2017 o223-37 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
2. 30.01.2017 o001-42 Narva linna Aukodaniku nimetuse omistamine Aleksandr Brokk'le
3. 30.01.2017 o002-42 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 168 "Soldino tee 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
4. 30.01.2017 o003-42 Narva Linnavolikogu 19.05.17 otsuse nr 177 "Vaniku tn 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
5. 30.01.2017 o004-42 Muntsipaaleluruumi Paul Kerese 17-8, Narva, otsustuskorras võõrandamine
6. 30.01.2017 o005-42 Eesti Vabariigi omandis olevate Narva metskond 81 ja Narva metskond 83, Narva, kinnistute jagamisel moodustatavate kinnistute tasuta Narva linna omandisse taotlemine
7. 30.01.2017 o006-42 Kinnistu Rahu tn 50, Narva tasuta omandamine
8. 28.02.2017 o007-43 Projekti "City to city building our Europe" sildfinantseeringu lubamine
9. 28.02.2017 o008-43 Projekti "Narva lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine" omafinantseeringu kinnitamine
10. 28.02.2017 o009-43 Projekti "Narva lasteaia Punamütsike Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine" omafinantseeringu kinnitamine
11. 28.02.2017 o010-43 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
12. 28.02.2017 o011-43 Linnavara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (kinnistu Mõisa tn 1, Narva)
13. 28.02.2017 o012-43 Sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik lõpetamine
14. 28.02.2017 o013-43 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
15. 29.03.2017 o014-44 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 "Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine ..
16. 29.03.2017 o015-44 Narva Noortekeskuse projekti "Narva, Ivangorodi ja Kingissepa piiriäärse noorte kogukonna koostöö parandamine" omafinantseeringu kinnitamine
17. 29.03.2017 o016-44 SA Narva Linna Arendus projekti "Ärikeskkonna parandamine ning väike ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas ja Kingissepas" omafinantseeringu kinnitamine
18. 29.03.2017 o017-44 Projekti "Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks" omafinantseeringu kinnitamine
19. 29.03.2017 o018-44 Projekti "Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine majandus- ja sotsiaalarenguks Eesti-Vene piiriäärses regioonis / 4C Solutions" omafinantseeringu kinnitamine
20. 29.03.2017 o019-44 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 196 "Raudtee tänav L5 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine" muutmine
21. 26.04.2017 o020-45 Narva Linnavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 169 "Tallinna mnt 70 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine" muutmine
22. 26.04.2017 o021-45 6.Paemurru tn 18 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
23. 26.04.2017 o022-45 Rakvere tn 22a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
24. 26.04.2017 o023-45 Vestervalli tn 29a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
25. 26.04.2017 o024-45 Kinnistule aadressil Päevalille tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine
26. 26.04.2017 o025-45 Kinnistule aadressil Põhja tn 2, Narva, hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise otsustamine
27. 29.04.2017 o026-45 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Rahu tn 38a-95)
28. 22.05.2017 o029-46 Tähe tn 11 ja Tuha tn 2 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
29. 22.05.2017 o030-46 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
30. 22.05.2017 o031-46 Paul Kerese tn 21 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine