Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2018
(Kirjeid kokku: 69)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 25.01.2018 o01-05 Ida-Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine
2. 30.01.2018 o05-05 Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas
3. 30.01.2018 o04-05 Põhja-Kudruküla tee T8 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
4. 30.01.2018 o03-05 1.Jõe tänav J4 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
5. 02.02.2018 o07-05 Revisjonikomisjoni 2018. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
6. 02.02.2018 o06-05 Linnavolikogu transpordikomisjoni koosseisu muutmine
7. 02.02.2018 o02-05 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2018-2019" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
8. 22.02.2018 o17-07 Linnavolikogu strateegilise komisjoni koosseisu muutmine
9. 01.03.2018 o08-07 SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine" omafinantseeringu kinnitamine
10. 01.03.2018 o09-07 Projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp" teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
11. 01.03.2018 o10-07 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 "Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine
12. 01.03.2018 o11-07 Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 "Projekti "Small ports every 30 miles apart - Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine ..
13. 01.03.2018 o12-07 Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks
14. 01.03.2018 o13-07 Aktsiaseltsi Transservis-N põhikirja muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine
15. 01.03.2018 o14-07 3.Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
16. 01.03.2018 o15-07 Munitsipaaleluruumi Narvas aadressil I.Grafovi tn 10-8 üürile andmine
17. 01.03.2018 o16-07 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 otsuse nr 20 "Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine" muutmine
18. 29.03.2018 o18-08 Riigihanke "Narva linna tänavate aastaringsed hooldustööd aastatel 2019-2023" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
19. 29.03.2018 o19-08 Riigihanke "Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
20. 29.03.2018 o20-08 Narva linna osalemise otsustamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja esindajate nimetamine
21. 29.03.2018 o21-08 Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
22. 29.03.2018 o22-08 Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
23. 29.03.2018 o23-08 Narva linna kultuuri ja spordi arengukava 2015-2020 muutmine
24. 29.03.2018 o24-08 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 53-29 Narvas otsustuskorras võõrandamine
25. 29.03.2018 o25-08 Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks
26. 25.04.2018 o26-09 Nõusoleku andmine Narva Linnavalitsusele riigihanke korraldamiseks
27. 25.04.2018 o27-09 Riigihanke "Avaliku tualeti teenuse kontsessioon" (Peetri plats 3, Narva) korraldamine
28. 25.04.2018 o28-09 Munitsipaaleluruumi aadressil Vestervalli tn 12-9 Narvas üürile andmine
29. 25.04.2018 o29-09 Narva Linnavolikogu 19.06.2003 otsusega nr 75/18 kehtestatud detailplaneeringu "Detailplaneeringu kehtestamine aadressil Kreenholmi 21" kehtetuks tunnistamine
30. 25.04.2018 o30-09 Narva Koorikooli, Kreenholmi Muusikakooli mja Narva Muusikakooli ümberkorraldamine