Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2019
(Kirjeid kokku: 26)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2019 m20-16 Narva Linnavolikogu 26.03.2015.a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine
2. 01.01.2019 m23-17 Narva linna 2019. aasta eelarve kinnitamine
3. 15.01.2019 m22-17 Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ ja selle tegevuskava heakskiitmine
4. 03.02.2019 m02-18 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
5. 01.04.2019 m03-22 Välireklaami paigaldamise eeskiri
6. 01.04.2019 m04-22 Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise kord
7. 01.04.2019 m05-22 Narva linna kaevetööde eeskiri
8. 02.04.2019 m06-22 Projekti "Uus elu sinu hoovile" raames korteriühistute toetamise kord
9. 01.05.2019 m01-18 Narva linna taksoveonõuded
10. 01.05.2019 m10-25 Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
11. 03.05.2019 m07-24 Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine
12. 06.05.2019 m08-24 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine
13. 06.05.2019 m09-24 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
14. 14.06.2019 m11-25 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
15. 01.07.2019 13-26 Narva linna kultuuristrateegia 2030 kinnitamine
16. 05.07.2019 12-26 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
17. 15.09.2019 m14-27 Narva Linnavalitsuse Rahandusameti põhimäärus
18. 15.09.2019 m15-27 Narva Linnaarhiivi põhimäärus
19. 15.09.2019 m16-27 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti põhimäärus
20. 15.09.2019 m17-27 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimäärus
21. 15.09.2019 m18-27 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus
22. 15.09.2019 m19-27 Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruse nr 9 „Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas“ muutmine
23. 11.10.2019 m21-28 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
24. 12.10.2019 m20-28 "Narva linna arengukava 2008 - 2022" muutmine
25. 04.11.2019 m23-29 Narva linna 2019. aasta eelarve muutmine
26. 08.12.2019 m24-30 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord