Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2019
(Kirjeid kokku: 75)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 08.01.2019 o70-17 Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (Kangelaste 37a, Narva, Lidl Eesti OÜ)
2. 08.01.2019 o71-17 Projekti "Elektrijaama tee rekonstrueerimine" teostaja määramine ja omafinantseeringu kinnitamine
3. 08.01.2019 o69-17 Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 muutmine
4. 28.01.2019 o02-18 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
5. 28.01.2019 o01-18 Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine
6. 22.02.2019 o03-19 Daumani 13a detailplaneeringu menetluse lõpetamine
7. 22.02.2019 o04-19 Tallinna mnt 81 läänepoolse maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
8. 22.02.2019 o05-19 6. Paemurru 14 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
9. 22.02.2019 o06-19 Juhhanovi tn 5 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
10. 22.02.2019 o07-19 Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
11. 22.02.2019 o08-19 Projekti"Teenusekohtade kohandamine dementsusega inimestele" omafinantseeringu kinnitamine
12. 22.02.2019 o09-19 Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
13. 17.03.2019 o10-20 AS-iga OG Elektra sõlmitud hoonestusõiguse lepingu muutmine ja Rakvere 71b, Narva, osas hoonestusõiguse lõpetamine
14. 18.03.2019 o11-21 Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale
15. 28.03.2019 o13-22 Rahu 18a maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine
16. 28.03.2019 o14-22 Puškini tn 7 ja selle maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
17. 28.03.2019 o15-22 Lavretsovi tn 7 maa-ala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
18. 28.03.2019 o16-22 Võidu pr 17e ja selle lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine
19. 31.03.2019 o12-22 Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 "Projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
20. 13.04.2019 o17-23 Narva linnapea valimine
21. 29.04.2019 o19-24 Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine
22. 29.04.2019 o20-24 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
23. 29.04.2019 o24-24 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 28-40 Narvas otsustuskorras võõrandamine
24. 30.04.2019 o29-24 Kulgu 12 ning Gorbatši tn 1 ja Weizenbergi tn 4 vaheline maa-ala detailplaneeringute menetluste lõpetamine
25. 30.04.2019 o30-24 Energia 4f ja Severnõi-6 detailplaneeringute menetluste lõpetamine
26. 30.04.2019 o31-24 Elektrijaama tee 1 detailplaneeringu menetluste lõpetamine
27. 02.05.2019 o18-24 Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
28. 02.05.2019 o21-24 Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 "Projekti "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine" muutmine
29. 02.05.2019 o22-24 Riigihanke "Tehniline valveteenus Narva linna objektidel" sotsiaal- ja eriteenuste korraldamiseks nõusoleku andmine
30. 02.05.2019 o23-24 Riigihanke "Kinnisvara korrashoiuteenuste ostmine" sotsiaal- ja eriteenuste korraldamiseks nõusoleku andmine