Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2020
(Kirjeid kokku: 26)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 01.01.2020 m22-29 Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine
2. 01.01.2020 m26-31 Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 26 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine
3. 01.01.2020 m27-31 Narva linna 2020. aasta eelarve kinnitamine
4. 03.01.2020 m25-31 Narva Linnavolikogu 26.02.2015 määruse nr 4 "Narva linna Sotsiaalabiameti põhimäärus" muutmine
5. 08.02.2020 m01-32 Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 "Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine
6. 08.02.2020 m05-32 Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest
7. 10.02.2020 m02-32 Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 "Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine
8. 10.02.2020 m03-32 Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 9 „Narva linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 17.05.2012. a määruse nr 8 „Narva jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
9. 10.02.2020 m04-32 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine
10. 01.04.2020 m06-33 Reklaamimaksumäärus
11. 25.04.2020 m07-34 Narva Linnavolikogu 25.09.2014. a määruse nr 19 „Reklaamimaksumäärus“ ja 27.02.2020. a määruse nr 6 „Reklaamimaksumäärus“ rakendamise peatamine
12. 27.04.2020 m08-34 Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine
13. 27.04.2020 m09-34 Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine
14. 03.05.2020 m10-35 Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine seoses eriolukorraga
15. 06.07.2020 m11-37 Narva Linnakantselei põhimäärus
16. 11.07.2020 m12-37 Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine
17. 05.09.2020 m13-38 Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas
18. 05.09.2020 m14-38 Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine
19. 28.09.2020 m16-40 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine
20. 06.10.2020 m15-39 "Narva linna arengukava aastateks 2008-2023" muutmine
21. 08.11.2020 m20-40 Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
22. 08.11.2020 m21-40 Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas
23. 13.11.2020 m17-40 Narva linna 2020. aasta eelarve muutmine
24. 13.11.2020 m18-40 Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord
25. 13.11.2020 m19-40 Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
26. 07.12.2020 m22-42 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine