Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2020
(Kirjeid kokku: 59)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 04.02.2020 o01-32 Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine
2. 04.02.2020 o02-32 Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
3. 04.02.2020 o03-32 Riigihanke „Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine Narva linnas aastatel 2020 – 2023“ läbiviimiseks nõusoleku andmine“
4. 04.02.2020 o04-32 Riigihanke "Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
5. 04.02.2020 o05-32 "Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus" projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
6. 04.02.2020 o06-32 Projekti „Eesti-Vene piiriäärse regiooni omavalitsuste ja ühenduste kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine / 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine
7. 04.02.2020 o07-32 Läänemere Linnade Liidust (Union of the Baltic Cities) väljaastumine
8. 04.02.2020 o08-32 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
9. 04.02.2020 o09-32 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
10. 04.02.2020 o10-32 Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
11. 03.03.2020 o11-33 Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)
12. 03.03.2020 o12-33 Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 19-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine
13. 03.03.2020 o13-33 Revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
14. 03.03.2020 o14-33 Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
15. 03.03.2020 o15-33 Linnavolikogu projektide ja arengu komisjoni koosseisu muutmine
16. 03.03.2020 o16-33 Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
17. 20.04.2020 o17-34 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 31-36 Narvas otsustuskorras võõrandamine
18. 20.04.2020 o18-34 Muitsipaaleluruumi Kreenholmi 29-33 Narvas otsustuskorras võõrandamine
19. 20.04.2020 o19-34 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tn 9 - 36 Narvas otsustuskorras võõrandmaine
20. 20.04.2020 o20-34 Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 „Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
21. 20.04.2020 o21-34 Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
22. 15.06.2020 o22-36 Projekti ”Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
23. 15.06.2020 o23-36 Projekti ”Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
24. 30.06.2020 o24-37 Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
25. 30.06.2020 o25-37 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
26. 30.06.2020 o26-37 Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsuse nr 88/18 „Projekti Na-III raames soetatud objekti üleandmine AS-le Narva Vesi“ muutmine
27. 30.06.2020 o27-37 Narva linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
28. 30.06.2020 o28-37 Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine
29. 30.06.2020 o29-37 Linnavara (Narva kesklinna stalinistlike hoonete makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
30. 30.06.2020 o30-37 Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Uusküla tn 5-76)