Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Määrus - 2021
(Kirjeid kokku: 23)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 19.01.2021 m01-44 Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine
2. 01.02.2021 m02-45 Narva linna arengudokumentide menetlemise kord
3. 22.02.2021 m03-47 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
4. 06.03.2021 m04-48 Narva linna 2021. aasta eelarve kinnitamine
5. 04.04.2021 m05-49 Narva linna arengukava aastateks 2008-2024“ muutmine
6. 04.04.2021 m06-49 Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas
7. 04.04.2021 m07-49 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
8. 04.04.2021 m08-49 Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määruse nr 5 „Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest“ muutmine
9. 04.04.2021 m09-49 Narva Linnavolikogu 09.06.2016 määruse nr 15 „Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas“ muutmine
10. 09.05.2021 m10-50 Narva Linnavolikogu 23.03.2017. a määruse nr 2 „Narva linnaliinidel sõidupiletihindade kehtestamine“ muutmine
11. 14.05.2021 m11-50 Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine
12. 11.06.2021 m12-51 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
13. 11.06.2021 m13-51 Narva Linnavolikogu 20.09.2012. a määruse nr 20 „Narva Noorteparlamendi põhimäärus“ muutmine
14. 11.06.2021 m14-51 Narva Linnavolikogu 24.03.2016 määruse nr 7 „Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linnas“ muutmine
15. 29.06.2021 m17-52 Narva Linnavolikogu 10.08.2017. a määruse nr 11 „Narva linna eelarvest spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse eraldamise kord“ muutmine
16. 01.07.2021 m16-52 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine
17. 01.07.2021 m18-52 Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 21 „Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ muutmine
18. 04.07.2021 m19-52 Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine
19. 01.08.2021 m15-51 Koolitoetuse maksmise kord Narva linnas
20. 01.09.2021 m20-55 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määruse nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas“ muutmine
21. 08.10.2021 m21-57 „Narva linna arengukava aastateks 2008-2024“ muutmine
22. 11.10.2021 m22-58 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
23. 12.10.2021 m23-58 Narva linna 2021. aasta eelarve muutmine