Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2022
(Kirjeid kokku: 73)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 11.01.2022 o01-05 Narva Linnavolikogu esimehe valimine
2. 11.01.2022 o02-05 Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
3. 31.01.2022 o03-06 Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ korraldamiseks loa andmine
4. 31.01.2022 o04-06 27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn 14, Narva)
5. 31.01.2022 o05-06 Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine“
6. 31.01.2022 o06-06 Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse
7. 31.01.2022 o07-06 Narva linnavolikogu esimehele hüvitise määramine
8. 03.02.2022 o08-07 Narva linna esindajate ja asendusliikmete nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse
9. 03.02.2022 o09-07 Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
10. 21.02.2022 o10-08 Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsusega nr 88 kehtestatud detailplaneeringu „Rahu 42a maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamine
11. 21.02.2022 o11-08 Revisjonikomisjoni 2022. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
12. 28.03.2022 o12-09 “Narva linna radooniriski kaardi koostamine” projekti omafinantseeringu kinnitamine
13. 28.03.2022 o13-09 Narva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2032 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
14. 28.03.2022 o14-09 Narva linna jäätmekava 2022-2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
15. 28.03.2022 o15-09 Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Hariduse tn 3, Narva)
16. 28.03.2022 o16-09 Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)
17. 28.03.2022 o17-09 Linnavolikogu ühistute komisjoni koosseisu muutmine
18. 25.04.2022 o18-10 Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine
19. 25.04.2022 o19-10 Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine
20. 25.04.2022 o20-10 Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmine
21. 25.04.2022 o21-10 Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
22. 25.04.2022 o22-10 Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
23. 26.05.2022 o23-12 Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
24. 30.05.2022 o24-12 EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine
25. 30.05.2022 o25-12 Rüütli tänava ajaloolise kvartali ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
26. 30.05.2022 o26-12 Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
27. 30.05.2022 o27-12 Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
28. 30.05.2022 o28-12 Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
29. 30.05.2022 o29-12 Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
30. 30.05.2022 o30-12 Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine