Abi
Narva Volikogu õigusaktid
Otsus - 2023
(Kirjeid kokku: 12)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 26.01.2023 o01-22 Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
2. 26.01.2023 o02-22 Linnavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
3. 26.01.2023 o03-22 Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
4. 30.01.2023 o04-22 Projekti „Hahni trepi rekonstrueerimine, Samm-sammult“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“
5. 30.01.2023 o05-22 Projekti „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
6. 30.01.2023 o06-22 Ametlike kohanimede määramine (tänavate ümbernimetamine: Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks; Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks; Soldino tee Suur-Soldina teeks)
7. 30.01.2023 o07-22 Vaie Narva Linnavolikogu 27.10.2022. a otsusele nr 58 „Arvamuse andmine Kadastiku IV lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine
8. 30.01.2023 o09-22 Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneerigu kehtestamine
9. 30.01.2023 o10-22 Jaoskonnakomisjonide moodustamine, esimehe ja liikmete nimetamine
10. 30.01.2023 o08-22 Narva Linnavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 1 algatatud detailplaneeringu „Narva Tööstuspargi 3. etapi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ning
11. 20.02.2023 o11-23 Narva Linnavolikogu 25.03.2021 otsuse nr 39 „Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
12. 23.02.2023 o12-24 Umbusalduse avaldamine Narva Linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile