Abi
Tänavakaubanduse korraldamine
Kood:175-k
Jõustumise kuupäev:28.02.2005
Narva 23.02.2005 nr 175-k
Tänavakaubanduse korraldamine


Vastavalt Kaubandustegevuse seaduse (RT I 11.02.2004, 12, 78) § 17 lõige 1, § 18 lõige 1, 5Narva Linnavalitsus annab korralduse:


1. Lubada tänavakaubanduse korraldamist Narva linnas Tallinna mnt 52a juures.

2. Volitada tänavakaubanduse Tallinna mnt 52a juures korraldajaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

3. Kontroll antud korralduse täitmise üle panna Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

4. Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras.

5. Korraldust võib vaidlustada Jõhvi halduskohtus 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretär